GreedisGoods » Investment » SET100 คืออะไร? หุ้น SET100 Index มีอะไรบ้าง

SET100 คืออะไร? หุ้น SET100 Index มีอะไรบ้าง

by Kris Piroj
SET100 คือ หุ้น SET100 Index ดัชนี SET 100 ตลาดหุ้นไทย เล่นหุ้น

SET100 คืออะไร?

SET100 คือ หุ้น 100 อันดับแรกที่คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทุก 6 เดือนตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเป็นการการคัดกรองหุ้นพื้นฐานดี 100 หุ้นให้กับนักลงทุนเพื่อเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้น รวมถึงนำมาคำนวณเป็นดัชนีหุ้น SET100 Index ที่แสดงทิศทางราคาหุ้นในกลุ่ม SET100 และใช้อ้างอิงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

โดยทั่วไป SET100 จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองหุ้นที่มีพื้นฐานดีเพื่อความง่ายในการลงทุนของนักลงทุนที่มองหาหุ้นพื้นฐานดีในระดับหนึ่ง และด้วยความที่หุ้นเหล่านี้พื้นฐานดีทำให้บางกองทุนเปิดกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นเหล่านี้เป็นหลัก เรียกว่า กองทุน SET100

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าการลงทุนในหุ้นเหล่านี้จะไม่มีความเสี่ยงหรือจะไม่มีทางขาดทุน เพราะในอนาคตหุ้นเหล่านี้อาจจะมีผลประกอบการที่แย่ลงได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ต้องมีการอัพเดทหุ้น SET100 ทุก 6 เดือน

เงื่อนไขหุ้น SET100

เงื่อนไขในการคัดเลือกหุ้น SET100 มีเงื่อนไขที่จะมีความคล้ายกับเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้ในการคัดหุ้นเข้า SET50 Index โดยพื้นฐานเงื่อนไขของหุ้นที่จะนำเข้ามาอยู่ในกลุ่ม SET100 Index (ตามข้อมูลของปี 2562) มีดังนี้:

  1. หุ้นที่มี Market Capitalization หรือมูลค่ารวมในตลาดสูงเป็น 100 อันดับแรก โดยเริ่มจากการคัดรอบแรกมาก่อน 200 หุ้น
  2. มีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่กำหนด หรือหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง
  3. Free Float หรือสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงกว่ากว่า 20%
  4. และที่สำคัญต้องไม่ใช่หุ้นที่กำลังจะถูกเพิกถอนหรือเป็นหุ้นที่กำลังอยู่ในระหว่างการพักการซื้อขายอยู่

โดยหุ้นที่ถูกคัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มหุ้น SET100 Index จะมีการถอดหุ้นที่หลุดจากเงื่อนไข และนำหุ้นในลำดับถัดไปที่ตรงตามเงื่อนไขเข้ามาแทนทุก 2 ไตรมาสหรือทุก 6 เดือน

นอกจากนี้ ถ้าหากสังเกตจะพบว่าหุ้นของบริษัท 50 อันดับแรกที่อยู่ใน SET100 ก็คือหุ้นในกลุ่ม SET50 นั่นเอง

SET100 Index มีประโยชน์อะไร?

หุ้น SET100 คือ เครื่องมือในการคัดกรองหุ้นของนักลงทุนที่ไม่อยากหรือไม่มีเวลามากพอที่จะไล่ดูหุ้นทีละบริษัททั้งตลาดที่มีมากกว่า 500 บริษัทในปัจจุบัน

นอกจากนี้ อีกประโยชน์หนึ่งของ SET100 Index คือการใช้สำหรับคาดการณ์ทิศทางราคาของหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทย

การที่ SET100 Index ที่มาจากตัวเลขความเคลื่อนไหวของราคา 100 หุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ SET Index ที่เป็นมูลค่ารวมของหุ้นทั้งตลาด หมายความว่าราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวอยู่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหุ้นขนาดใหญ่เหล่านี้ โดยตามปกติในระยะยาว SET100 Index ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของตลาดในภาพรวมตามกราฟด้านล่าง

SET100 คือ หุ้น SET100 Index ดัชนี SET 100
ดัชนี SET Index เทียบกับ SET100 Index (Time Frame 1 วัน)

ในทางกลับกันหาก SET Index กับ SET100 Index เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกันอย่างเช่น SET Index บวก แต่ฝั่ง SET100 ไม่เคลื่อนไหวหรือเป็นลบ นั่นหมายความว่าราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวไม่ได้มาจาก SET100 แต่อาจจะมาจากหุ้นขนาดเล็กจำนวนมากในตลาด

หุ้น SET100 มีอะไรบ้าง

หุ้น SET100 จะประกอบด้วยหุ้น 100 อันดับแรกตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ โดยพื้นฐานหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET50 ก็จะอยู่ใน SET100 ในห้าสิบอันดับแรก นอกจากนั้นแม้ว่าจะหลุดออกมาจาก SET50 ก็มักจะยังคงวนเวียนอยู่ใน SET100 (เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ปกติบางอย่างเกิดขึ้น)

รายชื่อหุ้นในดัชนี SET100 จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 6 เดือนไม่มากก็น้อย โดยสามารถดูรายชื่อหุ้น SET100 ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หุ้น SET100 Index คือ รายชื่อ หุ้น SET 100

นอกจากนี้ หากต้องการดูรายชื่อหุ้น SET100 บน Streaming Pro สามารถดูได้จากหน้า Watch จากนั้นเลือกที่ SET (1) แล้วเลือก .SET100 (2) ตามภาพด้านบน เพื่อแสดงหุ้นทั้งหมดที่อยู่ใน SET100 Index เพื่อความง่ายในการเลือกเทรดหุ้นเหล่านี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด