GreedisGoods » Investment » SET50 คืออะไร? หุ้น SET50 Index มีอะไรบ้าง

SET50 คืออะไร? หุ้น SET50 Index มีอะไรบ้าง

by Kris Piroj

SET50 คือ ดัชนีหุ้นไทยรูปแบบหนึ่งที่จัดทำขึ้นมาโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหุ้น โดยที่ SET50 Index จะคำนวณมาจากการอ้างอิง หุ้น 50 อันดับแรก ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น และผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ SET50

อธิบายแบบง่ายๆ SET50 คือ ดัชนีราคาที่คำนวณมาจาก 50 หุ้นที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นไทยตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดขึ้นมาคัดเลือกกลุ่ม หุ้น SET50 Index (ที่จะอธิบายในหัวข้อถัดไป) ดังนั้น มูลค่าของ SET50 ก็จะขึ้นลงตามราคาหุ้นที่อยู่ในกลุ่มทั้ง 50 บริษัท

โดยจุดประสงค์หลักในการจัดทำดัชนี SET50 Index นอกจากใช้แสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทย คือ การใช้ดัชนี SET50 เป็นดัชนีอ้างอิงในการออกตราสารอนุพันธ์ อย่างเช่น SET50 Future และ Options

แต่ด้วยความที่หุ้นในกลุ่ม SET50 คือ หุ้นที่มีพื้นฐานดีเนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่ สภาพคล่องสูง อีกทั้งยังผ่านเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จึงทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าหุ้นในกลุ่ม SET50 Index คือหุ้นที่มีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไป รวมถึงเป็นหุ้นแนะนำสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่

ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใด แต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือต่อให้เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีก็ยังมีสิทธิขาดทุน เพราะตัวเลขทั้งหมดที่ทำให้บริษัทเหล่านี้มาอยู่ในกลุ่มของ หุ้น SET50 เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต สุดท้ายแล้วเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องศึกษาข้อมูลและประเมินแนวโน้มในอนาคตของหุ้นเหล่านี้

เกณฑ์ของดัชนีหุ้น SET50 Index

SET50 คือ ดัชนีราคาของหุ้น 50 บริษัทที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET กำหนด ซึ่งเงื่อนไขที่หุ้นจะเข้ามาอยู่ในดัชนีหุ้น SET50 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้แบบคร่าวๆ (ข้อมูลปี 2562) จะมีดังนี้

  1. หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุด 50 อันดับแรก (จริงๆ รอบแรกจะคัดมาก่อน 200 หุ้น เพื่อสำรองเอาไว้และใช้ทำเป็นดัชนี SET100 Index)
  2. มีสภาพคล่องสูงเป็น 50 อันดับแรก เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ
  3. มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float มากกว่า 20%
  4. ไม่ใช่หุ้นที่กำลังถูกพักการซื้อขาย หรือเป็นหุ้นที่กำลังจะถูกเพิกถอน

นอกจากนี้ หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET50 Index จะมีการพิจารณาใหม่ในทุกๆ 6 เดือน เพื่อคัดหุ้นที่หลุดเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดออก และนำหุ้นที่อยู่ในรายชื่อสำรองเข้ามาใน SET50 Index แทน

SET50 Index บอกอะไร?

อย่างที่รู้กันแล้วว่า SET50 คือ หุ้นที่มีพื้นฐานดีจากการที่เป็นบริษัทใหญ่ มีสภาพคล่องสูง และเป็นหุ้นที่สัดส่วนการถือหุ้นของรายย่อยมากกว่า 20% การเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 Index จึงทำให้เห็นได้ว่าหุ้นขนาดใหญ่มีทิศทางเป็นอย่างไร

ดังนั้นการที่ SET50 Index ที่เป็นดัชนีของหุ้นขนาดใหญ่ มีทิศทางเดียวกันกับ SET Index (กราฟล่าง) ที่เป็นมูลค่ารวมของทั้งตลาดหุ้น นั่นหมายความว่าราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวอยู่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหุ้นขนาดใหญ่จาก SET50 เหล่านี้ ซึ่งในตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้มาโดยตลอด (ตามภาพด้านล่าง)

จะเห็นว่าในระยะยาว SET50 (กราฟล่าง) จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับทั้งตลาด

SET50 Index หุ้น SET50 คือ ดัชนีหุ้นไทย กองทุน SET50 ตลาดหุ้นไทย

แต่ในทางกลับกันถ้า SET Index กับ SET50 Index เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกัน อย่างเช่นวันนี้ภาพรวมตลาดเป็นบวก แต่ SET50 ไม่เคลื่อนไหวหรือเป็นลบ นั่นหมายความว่าราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวในวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากกลุ่มของ หุ้น SET50 แต่มาจากหุ้นขนาดเล็ก

ซึ่งในส่วนนี้ถ้าหากพิจารณาร่วมกันกับหลายดัชนี อย่างเช่น ดัชนีของแต่ละอุตสาหกรรม ก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นว่าโดยรวมแล้วเป็นผลจากหุ้นกลุ่มไหน

นอกจากนั้น SET50 Index ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของนักลงทุน โดยจะเปรียบเทียบว่าผลตอบแทนที่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนี SET50 

หุ้น SET50 มีอะไรบ้าง

เมื่อเข้าใจแล้วว่า หุ้น SET50 คือ อะไร คำถามต่อไปที่ตามมาก็คือ หุ้นในกลุ่ม SET50 Index มีอะไรบ้าง แต่อย่างที่บอกเอาไว้ว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET50 Index จะมีการพิจารณาใหม่ในทุกๆ 6 เดือน เพื่อคัดหุ้นที่หลุดเงื่อนไขออก และนำหุ้นอื่นเข้ามาแทน

เพื่อความสดใหม่ที่สุดสามารถดูรายชื่อหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของ SET50 Index ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ https://marketdata.set.or.th/

สำหรับใครที่สนใจวิธีคำนวณดัชนี SET50 Index หุ้นที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้จะใช้วิธีคำนวณเหมือนกับกับการคำนวณดัชนี SET Index ถ้าหากสนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ ดัชนีหุ้น คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด