GreedisGoods » Investment » SET50 คืออะไร? หุ้น SET50 Index มีอะไรบ้าง

SET50 คืออะไร? หุ้น SET50 Index มีอะไรบ้าง

by Kris Piroj
SET50 คือ หุ้น SET50 Index คือ ดัชนี หุ้นไทย SET 50 คือ หุ้น กองทุน SET50

SET50 คืออะไร?

SET50 คือ ดัชนีหุ้นไทยรูปแบบหนึ่งที่จัดทำขึ้นมาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหุ้นไทย โดยที่ SET50 Index คำนวณมาจากการอ้างอิงหุ้น 50 อันดับแรกที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และผ่านเงื่อนไขการคัดเลือกตามเงื่อนไข ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ SET50

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น SET50 คือดัชนีราคาที่คำนวณมาจาก 50 หุ้นที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นไทยตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดขึ้นมาคัดเลือกกลุ่มหุ้น SET50 Index ดังนั้นมูลค่าก็จะขึ้นลงตามราคาหุ้นที่อยู่ในกลุ่มทั้ง 50 บริษัทนั้นนั่นเอง

โดยจุดประสงค์หลักในการจัดทำดัชนี SET50 Index นอกจากใช้แสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทย คือ การใช้ดัชนี SET50 เป็นดัชนีอ้างอิงในการออกตราสารอนุพันธ์ อย่างเช่น SET50 Future และ Options

แต่ด้วยความที่หุ้นในกลุ่ม SET50 Index เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีเนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่ สภาพคล่องสูง อีกทั้งยังผ่านเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จึงทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าหุ้นในกลุ่ม SET50 Index คือหุ้นที่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไป รวมถึงเป็นหุ้นแนะนำสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่

ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใด แต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือต่อให้เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีก็ยังมีสิทธิขาดทุน เพราะตัวเลขทั้งหมดที่ทำให้บริษัทเหล่านี้มาอยู่ในกลุ่มของ หุ้น SET50 เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต สุดท้ายแล้วเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องศึกษาข้อมูลและประเมินแนวโน้มในอนาคตของหุ้นเหล่านี้

เกณฑ์ในการจัดทำดัชนีหุ้น SET50 Index

SET50 คือ ดัชนีราคาของหุ้น 50 บริษัทที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้กำหนด ซึ่งเงื่อนไขที่หุ้นจะเข้ามาอยู่ในดัชนีหุ้น SET50 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้แบบคร่าว ๆ ตามข้อมูลปี 2562 มีดังนี้

  1. หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุด 50 อันดับแรก โดยรอบแรกจะคัด 200 หุ้น เพื่อสำรองเอาไว้และใช้ทำเป็นดัชนี SET100 Index
  2. มีสภาพคล่องสูงเป็น 50 อันดับแรก ซึ่งเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ
  3. มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ Free Float มากกว่า 20%
  4. ไม่ใช่หุ้นที่กำลังถูกพักการซื้อขายหรือเป็นหุ้นที่กำลังจะถูกเพิกถอน

นอกจากนี้ หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET50 Index จะมีการพิจารณาใหม่ในทุก 6 เดือน เพื่อคัดหุ้นที่หลุดเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดออก และนำหุ้นที่อยู่ในรายชื่อสำรองเข้ามาใน SET50 Index แทน

SET50 Index บอกอะไร?

อย่างที่รู้กันแล้วว่า SET50 คือ หุ้นที่มีพื้นฐานดีจากการที่เป็นบริษัทใหญ่ มีสภาพคล่องสูง และเป็นหุ้นที่สัดส่วนการถือหุ้นของรายย่อยมากกว่า 20% การเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 Index จึงทำให้เห็นได้ว่าหุ้นขนาดใหญ่มีทิศทางเป็นอย่างไร

ดังนั้นการที่ SET50 Index ที่เป็นดัชนีของหุ้นขนาดใหญ่มีทิศทางเดียวกันกับ SET Index ที่เป็นมูลค่ารวมของทั้งตลาดหุ้น นั่นหมายความว่าราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวอยู่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหุ้นขนาดใหญ่จาก SET50 เหล่านี้ ซึ่งในตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้มาโดยตลอด

ตามภาพด้านล่างจะเห็นว่าในระยะยาว SET50 (กราฟล่าง) จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับทั้งตลาด

SET50 Index หุ้น SET50 คือ ดัชนีหุ้นไทย กองทุน SET50 ตลาดหุ้นไทย
กราฟเปรียบเทียบทิศทางการเคลื่อนไหวระหว่างดัชนี SET Index และ SET50 Index

แต่ในทางกลับกันถ้า SET Index กับ SET50 Index เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกัน อย่างเช่นวันนี้ภาพรวมตลาดเป็นบวก แต่ SET50 ไม่เคลื่อนไหวหรือเป็นลบ นั่นหมายความว่าราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวในวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากกลุ่มของ หุ้น SET50 แต่มาจากหุ้นขนาดเล็ก

ซึ่งในส่วนนี้ถ้าหากพิจารณาร่วมกันกับหลายดัชนี อย่างเช่น ดัชนีของแต่ละอุตสาหกรรมก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นว่าโดยรวมแล้วเป็นผลจากหุ้นกลุ่มไหน

นอกจากนั้น SET50 Index ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของนักลงทุน โดยจะเปรียบเทียบว่าผลตอบแทนที่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนี SET50 

หุ้น SET50 มีอะไรบ้าง

เมื่อเข้าใจแล้วว่า หุ้น SET50 คือ อะไร คำถามต่อไปที่ตามมาก็คือ หุ้นในกลุ่ม SET50 Index มีอะไรบ้าง แต่อย่างที่บอกเอาไว้ว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET50 Index จะมีการพิจารณาใหม่ในทุก 6 เดือน เพื่อคัดหุ้นที่หลุดเงื่อนไขออก และนำหุ้นอื่นเข้ามาแทน

เพื่อความสดใหม่ที่สุดสามารถดูรายชื่อหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของ SET50 Index ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับใครที่สนใจวิธีคำนวณดัชนี SET50 Index หุ้นที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้จะใช้วิธีคำนวณเหมือนกับกับการคำนวณดัชนี SET Index ถ้าหากสนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ ดัชนีหุ้น คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง