GreedisGoods » Business » SFAS คืออะไร? วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ด้วยตาราง SFAS Matrix

SFAS คืออะไร? วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ด้วยตาราง SFAS Matrix

by Kris Piroj
SFAS คือ Strategic Factors Analysis Summary ตัวอย่าง SFAS ตาราง SFAS Matrix

SFAS คืออะไร?

SFAS คือ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Factors Analysis Summary) โดย SFAS Matrix หรือตาราง SFAS จะเป็นตารางที่สรุปปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้ทำการวิเคราะห์ด้วยตาราง EFAS ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และตาราง IFAS ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

เนื่องจากการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยตาราง EFAS Matrix และ IFAS Matrix มารวมกันอาจทำให้มีข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่รวมกันแล้วมากกว่า 20 รายการได้ ทำให้ในการสรุปปัจจัยเชิงกลยุทธ์ด้วย SFAS Matrix จะเป็นการเลือกจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่สำคัญต่อธุรกิจจริง ๆ เท่านั้น

การสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์อีกครั้งด้วยตาราง Strategic Factors Analysis Summary Matrix หรือ SFAS คือเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เห็นลำดับความสำคัญของแต่ละปัจจัย เป็นการทบทวยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ได้มา ซึ่งจะช่วยในการนำมาใช้ก่อนหลังตามลำดับความสำคัญที่ตารางแสดงได้ให้เห็น

อย่างไรก็ตาม การคัดปัจจัยที่สำคัญลงในตาราง SFAS ไม่ได้หมายความว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ถูกหยิบยกมาไม่มีความสำคัญ เพียงแต่ปัจจัยที่คัดมาในตาราง SFAS เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญ จึงควรเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรหยิบมาโฟกัสและใช้ประโยชน์เป็นอันดับต้น ๆ

ส่วนประกอบของตาราง SFAS Matrix

SFAS Matrix หรือ Strategic Factors Analysis Summary Matrix จะประกอบด้วย 6 คอลัมน์ ได้แก่

ปัจจัย (Factor) ที่เป็นการนำปัจจัยภายในจากตาราง IFAS (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอกจากตาราง EFAS (โอกาส อุปสรรค) ที่สำคัญต่อธุรกิจมาใส่ พร้อมกับระบุด้วยว่าเป็นปัจจัยด้านไหน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)

น้ำหนัก (Weight) โดยให้พิจารณาใส่ค่าน้ำหนักตามความสำคัญ (ตั้งน้ำหนักขึ้นมาใหม่) ผลรวมของทั้งคอลัมน์น้ำหนักจะต้องเท่ากับ 1.00 เสมอ

ระดับ (Rate) ให้ผู้วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทำการประเมินปัจจัยแต่ละด้านว่าฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถจัดการหรือตอบสนองในแต่ละเรื่องได้ดีแค่ไหน (โดยที่ 1 คือแย่ที่สุด และ 5 คือระดับที่ดีที่สุด)

คะแนน (Score) คะแนนรวมของแต่ละปัจจัย สามารถคำนวณได้จากน้ำหนัก x ระดับ (Weight x Rate)

ระยะเวลา ใช้ในการแสดงช่วงเวลาของแต่ละปัจจัยที่จะส่งผลต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะเวลา คือ ระยะสั้น (น้อยกว่า 1 ปี), ระยะกลาง (1-3 ปี), และระยะยาว (มากกว่า 3 ปีขึ้นไป)

ความเห็น เป็นข้อคิดเห็นของผู้วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์แต่ละปัจจัย (จะไม่ใส่ก็ได้)

ตัวอย่าง SFAS Matrix

ตัวอย่าง ตาราง SFAS (Strategic Factors Analysis Summary) หลังจากวิเคราะห์ IFAS และ EFAS เรียบร้อยแล้ว สมมติว่าบริษัท Goods สรุปข้อมูลปัจจัยทางกลยุทธ์ที่สำคัญได้ดังนี้:

SFAS คือ SFAS Matrix ตัวอย่าง Strategic Factors Analysis SummarySFAS คือ SFAS Matrix ตัวอย่าง Strategic Factors Analysis Summary

จากตาราง SFAS Matrix จะเห็นว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดของบริษัท Goods คือจุดแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และแบรนด์มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งทั้งคู่ส่งผลในระยะยาว นั่นหมายความว่าบริษัท Goods ควรใช้จุดแข็งทั้ง 2 ในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อลดปัญหาด้านการแข่งขัน เมื่อพิจารณาร่วมกลับอุปสรรคจากการที่มีคู่แข่งอยู่เป็นจำนนวนมาก และจุดอ่อนที่มีต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง

ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้นำมาแสดงบน SFAS Matrix ของบริษัท Goods อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีและผลเสียซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท Goods น้อยกว่านั่นเอง

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด