GreedisGoods » Business » Shipping Guarantee คืออะไร?

Shipping Guarantee คืออะไร?

by K. Pair
Shipping Guarantee คือ นำเข้า ส่งออก

Shipping Guarantee หรือ S/G เป็นเอกสารที่ใช้แทน Original B/L (Bill of Lading) ในการแลกกับ D/O (Delivery Order หรือใบตราส่งสินค้า) กับสายเรือเพื่อรับสินค้า (หรือที่เรียกว่าออกของ) สำหรับผู้นำเข้าที่ใช้การซื้อสินค้าด้วยการทำ Letter of Credit หรือ (L/C)

แล้ว Original B/L สำคัญอย่างไร ?

Original B/L เป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการแลกใบ D/O กับสายเรือเพื่อรับสินค้า (จากรูปคือข้อ 9.) … ง่ายๆคือต้องเอาไปใช้รับสินค้า จากภาพในข้อ 5. จะเห็นว่า Shipping Documents พวกนี้ถูกส่งมาจากผู้ส่งออก (Beneficiary ในภาพ)

ซึ่งบางครั้งสินค้ามาถึงประเทศผู้นำเข้าแล้ว แต่เอกสาร (Shipping Documents) ยังมาไม่ถึง … หมายความว่าไม่มี Original B/L และยังเอาสินค้าไปไม่ได้ทั้งที่วางอยู่ตรงหน้า แต่โลกไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิด ยังมีวิธีแก้ปัญหา Original B/L ที่ยังมาไม่ถึง 2 วิธี

1.Surrender B/L ซึ่งไม่เกี่ยวกับบทความนี้
2.Shipping Guarantee ที่พูดถึงในบทความนี้ (ซึ่งเป็นวิธีสำหรับผู้นำเข้าที่ใช้ Letter of Credit เท่านั้น)

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าใช้ 2 วิธีด้านบน ก็ต้องนำ Original B/L มาให้สายเรือทีหลังด้วย

Shipping Documents = เอกสารในการขนส่งสินค้า

Shipping Guarantee

สรุปแล้ว Shipping Guarantee คือ เอกสารที่ใช้ออกของจากสายเรือ แทน Orginal B/L ที่มาถึงช้ากว่าสินค้า (สำหรับผู้นำเข้าที่เปิด L/C เท่านั้น) 

และเมื่อ Original B/L ถูกส่งมาถึงก็ต้องเอา Original B/L ไปแลก Shipping Guarantee จากสายเรือมาคืนธนาคาร (คืนช้าโดนค่าปรับ)


ขั้นตอนการทำงานของ Shipping Guarantee

 1. สินค้ามาถึงท่าเรือก่อน Original B/L (ซึ่งจะรอ Original B/L ก็ไม่ใช่เรื่อง)
 2. ทำให้ผู้นำเข้ายื่นขอทำ Shipping Guarantee กับธนาคาร + พร้อมจ่ายค่าสินค้าทั้งจำนวนหรือใช้ T/R (ขอสินเชื่อเพื่อการนำเข้า) ก็แล้วแต่
  เอกสารที่ใช้: สำเนา Invoice, สำเนา B/L, และ Letter of Guarantee ของบริษัทเรือ (สายเรือจะเซ็นมาก่อนและธนาคารจะเซ็นให้ตอนที่เรายื่นขอนี่แหละ)
 3. นำ Letter of Guarantee ไปแลก D/O กับสายเรือ เพื่อรับสินค้า
 4. เมื่อ Original B/L ตามมาถึง ผู้นำเข้าก็ต้องไปเอามาจากธนาคาร (Issuing Bank)
 5. นำ Original B/L ไปแลก Letter of Guarantee คืนมา
 6. เอา Letter of Guarantee ไปคืนธนาคาร

สรุปเอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือรับรองการออกหนังสือค้ำประกันและ / หรือการสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้า
 2. สำเนา Invoice
 3. สำเนา B/L (ใบตราส่งสินค้าทางทะเล)
 4. ใบคำขอ Trust Receipt (กรณีขอ Trust Receipt)
 5. Letter of Guarantee ของบริษัทเรือ

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด