GreedisGoods » Business » Skimming Price คืออะไร? (การตั้งราคา)

Skimming Price คืออะไร? (การตั้งราคา)

by K. Pair
Skimming Price คือ การตั้งราคาสูง ตั้งราคาสินค้า

Skimming Price คือ กลยุทธ์การตั้งราคาที่เป็นการตั้งราคาสินค้าให้มีราคาสูง (หรือสูงมาก) ในช่วงแรกที่สินค้าเข้าสู่ตลาด ก่อนที่จะลดราคาของสินค้าดังกล่าวในภายหลัง

โดยประโยชน์หลักของ การตั้งราคาแบบ Skimming Price คือ ต้องรีบคืนกำไรในช่วงแรกที่วางขาย เนื่องจากสินค้าที่ตั้งราคาแบบ Skimming Price มักจะเป็นสินค้าที่มี Product Life Cycle ที่สั้น และมีการแข่งขันที่สูงจนทำให้มีสินค้าแบบเดียวกันมาทดแทนอย่างรวดเร็วในอนาคต

ทำให้ Skimming Price มักจะพบได้บ่อย ๆ ในสินค้าประเภทเทคโนโลยี อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่ ๆ

ที่ช่วงแรกจะตั้งราคาเอาไว้สูงถึงสูงมาก เนื่องจาก สินค้าเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ตลาดในช่วงแรกมักจะเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ ที่ยังไม่มีสินค้าอื่นมาทดแทนได้

แต่หลังจากนั้น ราคาของสินค้า IT เหล่านี้จะค่อย ๆ ลดลง ซึ่งส่วนมากจะมาจาก 3 สาเหตุ คือ

  1. มีเทคโลยีที่ใหม่กว่า เร็วกว่า บางกว่า ฯลฯ
  2. ถูกบริษัทคู่แข่งตามทัน คู่แข่งสามารถผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกันขายได้แล้ว ทำให้ไม่ได้เป็นสินค้าใหม่อีกต่อไป
  3. ต้นทุนถูกลงอย่างมาก

ข้อจำกัดของ Skimming Price

ข้อจำกัดแรกของ การตั้งราคาแบบ Skimming Price คือ ใช้ได้กับสินค้าที่มี ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาต่ำ (Price Inelastic Demand) ที่เป็นสินค้าใหม่เท่านั้น

หรือพูดง่าย ๆ คือสินค้าที่จะตั้งราคาแบบ Skimming Price ได้ ต้องไม่ใช่สินค้าที่ถ้าตั้งราคาสูงแล้วคนจะไม่ซื้อทันที (ต้องไม่ใช่สินค้าที่ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ)

นอกจากนี้ การตั้งราคาแบบ Skimming Price ควรใช้กับสินค้าที่โดดเด่นจริง ๆ อย่างเช่น สินค้าวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

ข้อควรระวัง!! การตั้งราคาแบบ Skimming Price ควรระวังเรื่องการลดราคาอย่างรวดเร็วของสินค้าเก่า โดยเฉพาะการลดราคาของเก่าทันทีที่เปิดตัวสินค้าใหม่

เนื่องจาก มีความเสี่ยงที่ผู้บริโภคติดภาพลักษณ์ว่า “เดี๋ยวก็ลดราคา” จนผู้บริโภครอลดราคาเพียงอย่างเดียว และกลายเป็นว่าลูกค้าไม่ซื้อสินค้าเก่า เพื่อรอลดราคาในวันเปิดตัวสินค้าใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด