Home Business Skimming Price คือ อะไร? (การตั้งราคา)

Skimming Price คือ อะไร? (การตั้งราคา)

by greedisgoods
Skimming Price คือ การตั้งราคาสูง ตั้งราคาสินค้า

Skimming Price คือ อะไร? มาทำความเข้าใจกับ วิธีตั้งราคาแบบ Skimming Price หรือ Skimming Pricing

Skimming Price คือ กลยุทธ์การตั้งราคาที่เป็นการตั้งราคาสินค้าให้มีราคาสูง (หรือสูงมาก) ในช่วงแรกที่สินค้าเข้าสู่ตลาด ก่อนที่จะลดราคาของสินค้าดังกล่าวในภายหลัง

โดยประโยชน์หลักของ การตั้งราคาแบบ Skimming Price คือ ต้องรีบคืนกำไรในช่วงแรกที่วางขาย เนื่องจากสินค้าที่ตั้งราคาแบบ Skimming Price มักจะเป็นสินค้าที่มี Product Life Cycle ที่สั้น และมีการแข่งขันที่สูงจนทำให้มีสินค้าแบบเดียวกันมาทดแทนอย่างรวดเร็วในอนาคต

ทำให้ Skimming Price มักจะพบได้บ่อย ๆ ในสินค้าประเภทเทคโนโลยี อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่ ๆ

ที่ช่วงแรกจะตั้งราคาเอาไว้สูงถึงสูงมาก เนื่องจาก สินค้าเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ตลาดในช่วงแรกมักจะเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ ที่ยังไม่มีสินค้าอื่นมาทดแทนได้

แต่หลังจากนั้น ราคาของสินค้า IT เหล่านี้จะค่อย ๆ ลดลง ซึ่งส่วนมากจะมาจาก 3 สาเหตุ คือ

  1. มีเทคโลยีที่ใหม่กว่า เร็วกว่า บางกว่า ฯลฯ
  2. ถูกบริษัทคู่แข่งตามทัน คู่แข่งสามารถผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกันขายได้แล้ว ทำให้ไม่ได้เป็นสินค้าใหม่อีกต่อไป
  3. ต้นทุนถูกลงอย่างมาก

ข้อจำกัดของ Skimming Price

ข้อจำกัดแรกของ การตั้งราคาแบบ Skimming Price คือ ใช้ได้กับสินค้าที่มี ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาต่ำ (Price Inelastic Demand) ที่เป็นสินค้าใหม่เท่านั้น

หรือพูดง่าย ๆ คือสินค้าที่จะตั้งราคาแบบ Skimming Price ได้ ต้องไม่ใช่สินค้าที่ถ้าตั้งราคาสูงแล้วคนจะไม่ซื้อทันที (ต้องไม่ใช่สินค้าที่ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ)

นอกจากนี้ การตั้งราคาแบบ Skimming Price ควรใช้กับสินค้าที่โดดเด่นจริง ๆ อย่างเช่น สินค้าวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

ข้อควรระวัง!! การตั้งราคาแบบ Skimming Price ควรระวังเรื่องการลดราคาอย่างรวดเร็วของสินค้าเก่า โดยเฉพาะการลดราคาของเก่าทันทีที่เปิดตัวสินค้าใหม่

เนื่องจาก มีความเสี่ยงที่ผู้บริโภคติดภาพลักษณ์ว่า “เดี๋ยวก็ลดราคา” จนผู้บริโภครอลดราคาเพียงอย่างเดียว และกลายเป็นว่าลูกค้าไม่ซื้อสินค้าเก่า เพื่อรอลดราคาในวันเปิดตัวสินค้าใหม่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลยุทธ์การตั้งราคาอื่น นอกจาก Skimming Price ได้ที่ bit.ly/2EZuhuD


 

บทความที่เกี่ยวข้อง