GreedisGoods » Statistics » Square Root คืออะไร? และ วิธีหาสแควรูท แบบง่ายๆ

Square Root คืออะไร? และ วิธีหาสแควรูท แบบง่ายๆ

by K. Pair
Square Root คือ รากที่สอง ถอด สแควรูท หา รูท

สแควรูท หรือ Square Root คือ รากที่ 2 เป็นรากหรือ Root ในแบบที่หลายคนน่าจะเคยเห็นบ่อยที่สุด โดยพื้นฐานของการหาค่าสแควรูท (Square Root) หรือ รากที่ 2 หรือที่เรียกกันว่า “ถอดรูท” จะสามารถทำได้ด้วยการหาว่า เลขใดที่ยกกำลัง 2 แล้วได้เป็นตัวที่เลขที่อยู่ในเครื่องหมายกรณฑ์ (เครื่องหมายสแควรูท)

ตัวอย่างเช่น ค่าสแควรูท √49 จะมาจาก 72 หรือ 7×7 หรือ (-7)x(-7)

ดังนั้น √49 หรือ รากที่สองของ 49 จะเท่ากับ 7 หรือ -7 (เพราะ 7 หรือ -7 ยกกำลัง 2 ได้ 49)

โดยเลข 7 ที่ได้เราจะเรียกว่า “7 คือ รากที่ 2 ของ 49”

จากการหาค่า Square Root ด้านบน หลายคนอาจจะรู้สึกคุ้นๆว่าที่มาของ Square Root เหมือนเคยเห็นจากไหน คำตอบคือ เหมือนกับการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัสที่เคยเรียนตอนประถมนั่นเอง

พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ ด้าน2

ถ้าหากเปรียบเทียบ Square Root เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม ค่าที่ได้หลังจากการ ถอดรูท ก็คือ ความยาว 1 ด้านของสี่เหลี่ยมจตุรัส และนี่เองคือที่มาของชื่อ Square Root

นอกจาก รากที่ 2 ยังมีรากที่ 3 รากที่ 4 รากที่ 5 ไปจนถึงรากที่ n แต่เราจะไม่พูดถึงในบทความนี้ แต่สามารถอ่านได้ในบทความ: รากที่ n (Root n) และวิธีถอดรูท ด้วยเครื่องคิดเลข

สำหรับคนที่ต้องการวิธีกดเครื่องเพื่อถอด Square Roots สามารถเลื่อนไปดูวิธีได้ด้านล่าง


หา Square Root หรือ รากที่ 2 ด้วยการกดเครื่องคิดเลข

สมมติว่า ต้องการหา √64 หรือ รากที่สองของ 64

วิธีที่ 1

ขั้นแรก กดเลขที่ต้องการหารากที่สอง ในที่นี้คือ 64

ขั้นที่สอง กดเครื่องหมาย Square Root หรือ √

หลังจากนั้น รากที่สองของ 64 ก็จะปรากฏขึ้นมา (ไม่ต้องกด =)

วิธีที่ 2

วิธีนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ รากที่เท่าไหร่ก็ได้ เช่น รากที่ 3 หรือ รากที่ n ก็ตาม

แต่เงื่อนไขคือ ต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่กดยกกำลังได้ หรือเครื่องคิดเลข Smartphone ก็ได้ (เปลี่ยนเป็นแนวนอนจะมีคำสั่งให้ใช้เพิ่ม)

ขั้นแรก กดเลขที่ต้องการหารากที่สอง (หรือรากอะไรก็แล้วแต่) ในที่นี้คือ 64

ขั้นที่สอง กดปุ่มยกกำลัง (บางเครื่องเป็นปุ่ม Xy บางเครื่องเป็น X ยกกำลังสี่เหลี่ยม)

ขั้นที่สาม กดวงเล็บเปิด 1 หารด้วยรากที่ต้องการ (อย่างรากที่สองก็กด 2) ตามด้วยวงเล็บปิด และกดเท่ากับก็จะได้คำตอบ

ถ้ากดเครื่องคิดเลขจะได้หน้าตามประมาณนี้ 64^(1÷2) 

และคำตอบที่ได้คือ 8 หรือ รากที่ 2 ของ 64 คือ 8

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด