GreedisGoods » Statistics » Square Root คืออะไร? วิธีหาสแควรูทแบบง่ายๆ

Square Root คืออะไร? วิธีหาสแควรูทแบบง่ายๆ

by Kris Piroj
Square Root คือ รากที่สอง ถอด สแควรูท หา รูท ด้วยเครื่องคิดเลข

Square Root คืออะไร?

สแควรูท หรือ Square Root คือ รากที่ 2 เป็นรากหรือ Root ในแบบที่หลายคนน่าจะเคยเห็นบ่อยที่สุด โดยพื้นฐานของการหาค่าสแควรูท (Square Root) หรือ รากที่ 2 หรือที่เรียกกันว่า “ถอดรูท” จะสามารถทำได้ด้วยการหาว่า เลขใดที่ยกกำลัง 2 แล้วได้เป็นตัวที่เลขที่อยู่ในเครื่องหมายกรณฑ์ (เครื่องหมายสแควรูท)

ตัวอย่างเช่น ค่าสแควรูท √49 จะมาจาก 72 หรือ 7×7 หรือ (-7)x(-7)

ดังนั้น √49 หรือ รากที่สองของ 49 จะเท่ากับ 7 หรือ -7 (เพราะ 7 หรือ -7 ยกกำลัง 2 ได้ 49) โดยเลข 7 ที่ได้เราจะเรียกว่า “7 คือ รากที่ 2 ของ 49”

จากการหาค่า Square Root ด้านบน หลายคนอาจจะรู้สึกคุ้น ๆ ว่าที่มาของ Square Root เหมือนเคยเห็นจากไหน คำตอบคือ เหมือนกับการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัสที่เคยเรียนตอนประถมนั่นเอง

พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ ด้าน2

ถ้าหากเปรียบเทียบ Square Root เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม ค่าที่ได้หลังจากการ ถอดรูท ก็คือ ความยาว 1 ด้านของสี่เหลี่ยมจตุรัส และนี่เองคือที่มาของชื่อ Square Root

นอกจาก รากที่ 2 ยังมีรากที่ 3 รากที่ 4 รากที่ 5 ไปจนถึงรากที่ n แต่เราจะไม่พูดถึงในบทความนี้ แต่สามารถอ่านได้ในบทความ: รากที่ n (Root n) และวิธีถอดรูท ด้วยเครื่องคิดเลข และสำหรับคนที่ต้องการวิธีกดเครื่องเพื่อถอด Square Roots สามารถข้ามไปดูวิธีได้ด้านล่าง

หา Square Root หรือ รากที่ 2 ด้วยการกดเครื่องคิดเลข

ตัวอย่างเช่น ต้องการหา √64 หรือ รากที่สองของ 64

วิธีที่ 1 การหารากที่ 2 ด้วยเครื่องคิดเลข

ขั้นแรก กดเลขที่ต้องการหารากที่สอง ในที่นี้คือ 64

ขั้นที่สอง กดเครื่องหมาย Square Root หรือ √

หลังจากนั้น รากที่สองของ 64 ก็จะปรากฏขึ้นมา (ไม่ต้องกด =)

วิธีที่ 2

วิธีนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ รากที่เท่าไหร่ก็ได้ เช่น รากที่ 3 หรือรากที่ n ก็ตาม

แต่เงื่อนไขที่สำคัญคือ จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่กดยกกำลังได้ หรือเครื่องคิดเลข Smartphone ก็ได้ (เปลี่ยนเป็นแนวนอนจะมีคำสั่งให้ใช้เพิ่ม)

  • ขั้นแรก กดเลขที่ต้องการหารากที่สอง (หรือรากอะไรก็แล้วแต่) ในที่นี้คือ 64
  • ขั้นที่สอง กดปุ่มยกกำลัง (บางเครื่องเป็นปุ่ม Xy บางเครื่องเป็น X ยกกำลังสี่เหลี่ยม)
  • ขั้นที่สาม กดวงเล็บเปิด 1 หารด้วยรากที่ต้องการ (อย่างรากที่สองก็กด 2) ตามด้วยวงเล็บปิด และกดเท่ากับก็จะได้คำตอบ

ถ้ากดเครื่องคิดเลขจะได้หน้าตามประมาณนี้ 64^(1÷2) และคำตอบที่ได้คือ 8 หรือ รากที่ 2 ของ 64 คือ 8

วิธีหาสแควรูท รากที่ N ตัวอย่าง วิธีกดเครื่องคิดเลข หาสแควรูท
ตัวอย่างวิธีกดเครื่องคิดเลขหา Square Root

สรุป วิธีหารากที่เท่าไหร่ก็ได้ใน 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ด้วยเครื่องคิดเลข (โดยจากตัวอย่างจะหารากที่ 2 ของ 64)

  • ขั้นแรก กดเลขที่ต้องการจะหารากที่ 2 (หรือรากที่เท่าไหร่ก็ตาม) จากตัวอย่างคือ 64
  • ขั้นที่สอง กดปุ่มยกกำลัง บางเครื่องเป็นปุ่ม Xy บางเครื่องเป็น X ยกกำลังสี่เหลี่ยม
  • ขั้นที่สาม กดวงเล็บเปิด 1 หารด้วยรากที่ต้องการ (อย่างรากที่สองก็กด 2) ตามด้วยวงเล็บปิด และกดเท่ากับก็จะได้คำตอบ จากตัวอย่างจะได้เป็น 64^(1÷2)
  • กดปุ่มเท่ากับเพื่อหาคำตอบ โดยคำตอบที่ได้สำหรับ รากที่ 2 ของ 64 คือ 8

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด