GreedisGoods » Finance » Investment » sSET คือ อะไร? ดัชนี sSET Index มีหุ้นอะไรบ้าง

sSET คือ อะไร? ดัชนี sSET Index มีหุ้นอะไรบ้าง

by K. Pair
sSET คือ ดัชนี หุ้น sSET Index คือ

ดัชนี sSET คือ อะไร? มาทำความรู้จักกับ sSET Index อีกหนึ่งดัชนีที่สะท้อนราคาหุ้นนอกเหนือจากหุ้นบริษัทใหญ่ในตลาดหุ้น

sSET คือ ดัชนีราคาหุ้นที่จัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดัชนี sSET คำนวณมาจากราคาตลาดของหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SET100 และตรงตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้เป็นดัชนีที่สะท้อนราคาของหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

เพราะเดิมทีดัชนีราคาทั้ง SET50 และ 100 เป็นดัชนีราคาที่ใช้สำหรับสะท้อนราคาของหุ้นในกลุ่มที่มี Market Capitalization หรือมูลค่าตลาดรวมและสภาพคล่องที่สูงที่จำกัดอยู่เพียง 100 หุ้นเท่านั้น ในขณะที่ในปัจจุบันบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นมีอยู่มากกว่า 600 บริษัท

ทำให้ประโยชน์หลักของดัชนี sSET คือ การใช้ดัชนีเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบผลตออบแทน (Benchmark) สำหรับหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง และใช้ในการคัดกรองหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีพื้นฐานดีในระดับหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นนอก SET100

นอกจากนี้ อีกหนึ่งเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับดัชนี sSET คือ อาจนำไปใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการออกตราสารทางการเงินในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น ETF หรืออนุพันธ์ต่างๆ

เงื่อนไขของ sSET

sSET Index ใช้การคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) โดยมีค่าดัชนีเริ่มต้น 1,000 จุดเหมือนกับกับดัชนีหุ้นอื่นๆ แต่สิ่งที่แตกต่างคือเงื่อนไขที่ใช้ในการคัดหุ้นเข้ามาคำนวณดัชนีหุ้น sSET Index ซึ่งได้แก่

  • เป็นหุ้นของบริษัทไม่อยู่ในดัชนี SET50 Index และ SET100 Index
  • สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่ต่ำกว่า 20% ของทุนที่ชำระแล้ว
  • ปริมาณการซื้อขายไม่น้อยกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
  • ไม่ใช่หุ้นขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ 20 วันทำการในการคำนวณเป็น sSET Index
  • เป็นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในลำดับตั้งแต่ 90% ขึ้นไปแต่ไม่เกินลำดับที่ 98% ของหุ้นสามัญทั้งตลาดเมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย

นอกจากนี้ sSET ไม่มีการจำกัดจำนวนหุ้นที่จะนำมาใช้คำนวณในดัชนีเหมือนกับดัชนีหุ้นอย่าง SET50, SET100, และ SETHD

และจะมีการปรับรายการหุ้นในกลุ่ม sSET ทุก 6 เดือนในรอบการทบทวนหลักทรัพย์เดียวกันกับ SET50 Index และ SET100 Index ซึ่งก็คือทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม


หุ้น sSET มีอะไรบ้าง

การคัดเลือกหุ้นสำหรับการทำดัชนี sSET จะมีการปรับรายการใหม่ทุก 6 เดือนเหมือนกับดัชนีหุ้นอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเช่น SET50 Index และ SET100 Index โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

ส่งผลให้รายชื่อหุ้น sSET อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่บริษัท โดยรายชื่อหุ้นในกลุ่ม sSET ทั้งหมดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=sSET

หรือไปที่ หน้าแรกของเว็บไซต์ set.or.th > ข้อมูลการซื้อขาย > ตราสารทุน > ราคาหลักทรัพย์ > เลือกหมวดหมู่ sSET (ตามภาพด้านล่าง)

หุ้น sSET คือ อะไร หุ้น sSET รายชื่อ

นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายชื่อหุ้นในกลุ่ม sSET ทั้งหมดได้ผ่านโปรแกรม Streaming Pro ที่ทุกคนใช้เทรดหุ้นกันอยู่แล้ว โดยไปที่หน้า Market > เลือก SET (ข้าง —- Favourite —-) เปลี่ยนจาก .Most Active Value เป็น .sSET เพื่อแสดงหุ้นทั้งหมดในกลุ่ม ดัชนี sSET Index

หุ้น sSET คือ ดัชนี sSET มีหุ้นอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องการทำความรู้จักกับดัชนีหุ้นไทยรูปแบบอื่นๆ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET สามารถอ่านเพิ่มได้ที่บทความเหล่านี้:

  • SETHD (หรือ SET High Dividend 30 Index) 30 อันดับหุ้นที่สภาพคล่องสูงและจ่ายปันผลสูง
  • SET50 Index 50 หุ้นพื้นฐานดีที่สุดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • SET100 Index 100 หุ้นพื้นฐานดีที่สุดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด