GreedisGoods » Business » Supplier คืออะไร? และกลยุทธ์ในการเลือกซัพพลายเออร์

Supplier คืออะไร? และกลยุทธ์ในการเลือกซัพพลายเออร์

by Kris Piroj
Supplier คือ อะไร ซัพพลายเออร์ คือ ใคร กลยุทธ์ การเลือก Supplier

Supplier คือใคร?

Supplier คือ ผู้จัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือสินค้าสำเร็จรูปให้กับธุรกิจอื่น เพื่อทำให้ธุรกิจมีทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการธุรกิจในการนำไปใช้ผลิตสินค้าหรือเพื่อนำใช้ในการดำเนินงานอื่น ๆ ของธุรกิจ

อีกบทบาทที่สำคัญของ Supplier (ซัพพลายเออร์) คือการเป็นตัวกลางที่ช่วยลดต้นทุนในการจัดหาสินค้าให้ต่ำกว่าการที่ธุรกิจสามารถผลิตหรือจัดหาได้เอง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ด้วนต้นทุนที่ต่ำกว่า

กล่าวคือ ถ้าหากไม่มี Supplier อยู่ใน Supply Chain นั่นหมายความว่าธุรกิจจะต้องเป็นฝ่ายจัดการหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องการเอง โดยอาจจะต้องตั้งโรงงานผลิตขึ้นเองหรืออาจจะจัดตั้งหน่วยงานด้าน Supplier ขึ้นเอง ซึ่งล้วนแต่เป็นวิธีที่ใช้เงินทุนตั้งต้นค่อนข้างสูง

โดยธุรกิจ Supplier เป็นได้ทั้งธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้า (Raw Material Suppliers), ผู้จัดหาหรือผลิตส่วนประกอบ (Component Suppliers), ผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Manufacturers), ผู้ขายส่ง (Wholesale Suppliers), ผู้ขายปลีก (Retail Suppliers), และบริการที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจอย่างเช่นการบำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุง (Service Suppliers)

Suppliers ที่ดีสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ?

คุณภาพของสินค้าเป็นไปตามที่ต้องการ – Supplier ที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดหาและช่วยรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการโดยการจัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และสินค้าสำเร็จรูปคุณภาพสูงหรือคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ

ความแน่นอนในการจัดหาสินค้าที่ธุรกิจต้องการ – เมื่อ Supplier สามารถจัดหาวัตถุดิบที่ต้องการได้แน่นอนและตรงเวลาตามความต้องการผลิต สายการผลิตของธุรกิจก็จะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและไม่เกิดความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการผลิต

ประหยัดต้นทุน – Supplier สามารถจัดหาสินค้าและบริการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าที่ธุรกิจจะผลิตได้เอง ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนกำไรให้กับธุรกิจ

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากชื่อเสียงและคุณภาพสินค้า – การมี Supplier ที่ดีสามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มยอดขายได้ด้วยการตอบสนองลูกค้าที่ต้องการสินค้าและบริการคุณภาพสูง ซึ่งสินค้าและบริการคุณภาพสูงเหล่านี้ต่างต้องการวัตถุดิบและส่วนประกอบคุณภาพสูงที่ต้องพึ่งพา Supplier ในการจัดหา

โดยสรุป Supplier ที่ดีสามารถส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจในประเด็นด้านคุณภาพสินค้าและต้นทุน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการแข่งขันได้ในตลาด นอกเหนือจากนี้ ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างซัพพลายเออร์กับธุรกิจ ยังสามารถเป็นแหล่งของความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) เหนือคู่แข่งได้อีกด้วย

ในทางกลับกัน Supplier ที่ไม่ดีสามารถสร้างปัญหาให้กับธุรกิจได้ทั้งปัญหาคุณภาพสินค้า, ปัญหาความไม่แน่นอนในการจัดส่งวัตถุดิบ, ปัญหาต้นทุน, ปัญหาทางข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค, และปัญหาการขยายธุรกิจที่ทำได้จำกัดเนื่องจาก Supplier ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ เป็นต้น

จะเห็นว่าโดยรวมแล้ว Supplier ที่ไม่ดีจะสะท้อนออกมาเป็นผลเสียด้านกำไรของธุรกิจในท้ายที่สุด จากทั้งการหยุดชะงักของการดำเนินงาน และชื่อเสียงของธุรกิจที่เสียหาย

จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจในการตรวจสอบ Suppliers อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถจัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือที่ธุรกิจต้องการ

กลยุทธ์ในการเลือก Supplier

สำหรับกลยุทธ์เบื้องต้นในการเลือก Supplier ที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีดังนี้:

  1. กำหนดความต้องการของคุณ กำหนดสินค้าและบริการที่ต้องการจาก Supplier อย่างชัดเจน รวมถึงข้อกำหนดด้านคุณภาพ ปริมาณ และการจัดส่ง
  2. ค้นหา Supplier ที่มีศักยภาพ ที่มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ โดยอาจพิจารณาปัจจัย อย่างเช่น ชื่อเสียง ความมั่นคงทางการเงิน การอ้างอิงจากลูกค้ารายอื่น สถานที่ตั้งของซัพพลายเออร์ และใบรับรองต่าง ๆ
  3. ประเมินราคา เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการชำระเงินจาก Supplier หลายรายที่ได้เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด โดยอาจพิจารณาปัจจัย อย่างเช่น ต้นทุนรวม ค่าจัดส่ง และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ
  4. เจรจาเงื่อนไข หลังจากระบุ Supplier ที่เหมาะสมได้แล้ว ให้เจรจาเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน กำหนดการส่งมอบ และการรับประกัน
  5. ตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบประสิทธิภาพของ Supplier เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามความต้องการและมาตรฐานของคุณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้โดยทันทีเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี (หรือเปลี่ยน Supplier)

เมื่อปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นหาซัพพลายเออร์ที่น่าเชื่อถือและคุ้มค่า ซึ่งสามารถช่วยธุรกิจของให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้

ทั้งนี้ในบางธุรกิจอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ ในการวิเคราะห์เพื่อเลือก Supplier ตามที่ต้องการอาจพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขของธุรกิจเพิ่มลงไปเพื่อให้ได้ Supplier ที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง