GreedisGoods » Economics » Supply คืออะไร? อุปทาน หรือ ความต้องการขาย

Supply คืออะไร? อุปทาน หรือ ความต้องการขาย

by K. Pair
Supply คือ อุปทาน คือ ความต้องการขาย

Supply คือ ความต้องการขาย หรือ ปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตต้องการขายให้กับผู้บริโภค ซึ่งชื่อในภาษาไทยของ Supply ก็คือ อุปทาน นั่นเอง โดยธรรมชาติของ อุปทาน หรือ Supply คือ เมื่อระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ความต้องการขายสินค้าก็จะเพิ่มขึ้น (สินค้าราคาเพิ่ม จูงใจให้อยากขาย)

พูดง่าย ๆ คือ ยิ่งของแพงคนยิ่งอยากขายสินค้านั้น ในขณะเดียวกัน ราคาที่ลดลงก็ทำให้ความต้องการขายลดลงเช่นกัน

เมื่อเขียนเป็นกราฟออกมาเป็นเหมือนรูปด้านบนสุด ที่เมื่อราคา (P) เพิ่มขึ้น ปริมาณ (Q) จะเพิ่มขึ้นตาม ไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งเราเรียกความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับราคา กับ ความต้องการขาย นี้ว่า Law of Supply หรือ กฎของอุปทาน


ปัจจัยอะไรที่มีผลกับ Supply ?

มาดูกันว่าในเบื้องต้น มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกับ ความต้องการขาย หรือ Supply

ราคาของสินค้านั้น

อย่างที่อธิบายไว้ด้านบนเกี่ยวกับ Law of Supply คือ ถ้าสินค้าราคายิ่งแพง ผู้ขายก็ยิ่งอยากขายมากขึ้น

ราคาของสินค้าชนิดอื่น

เมื่อผู้ขายเห็นว่าราคาสินค้าชนิดอื่นแพงกว่า ส่งผลให้ผู้ขายเลิกผลิตสินค้าปัจจุบัน (หรือเลิกขาย) แล้วไปผลิตสินค้านั้นแทน (หรือขายสินค้านั้น)

ต้นทุนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 

ยิ่งสามารถผลิตง่ายก็ยิ่งมีสินค้าซ้ำ ๆ กันออกมาขายเพิ่มมากขึ้น


ความสัมพันธ์ ระหว่าง Demand กับ Supply

นอกจากนี้ อุปทาน หรือ Supply จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Demand หรือ อุปสงค์ เพราะ Demand คือความต้องการซื้อ เป็นด้านตรงข้ามกับ Supply ที่เป็นความต้องการขาย

ถึงแม้ว่า เมื่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ ความต้องการขาย หรือ Supply เพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าหากทำความเข้าใจกับ ความต้องการซื้อ หรือ Demand แล้ว จะรู้ว่า

ยิ่งปริมาณสินค้าเพิ่มมากขึ้น ระดับความต้องการสินค้าก็จะลดลง และแน่นอนว่าราคาสินค้าก็จะลดลงตาม

ซึ่งการที่ผู้ขายแห่เข้ามาขายสินค้าบางอย่าง เพราะเห็นว่าสินค้านั้นราคาแพง จนจำนวนผู้ขายมากขึ้นเรื่อย ๆ ในท้ายที่สุดจะทำให้ระดับราคาสินค้านั้นลดลงเรื่อย ๆ ทั้งจากการที่สินค้ามากกว่าคนซื้อและการตัดราคากันเอง

และในท้ายสุดราคาของสินค้าจะลดลงเข้าสู่จุดที่เหมาะสม เหมือนจุด Balance ระหว่างความต้องการซื้อ (Supply) และความต้องการขาย (Demand) โดยเราจะเรียกจุดนี้ว่า จุดดุลยภาพ หรือ Equilibrium

ดังนั้น อยากฝากถึงคนที่คิดจะทำธุรกิจบางอย่าง เพราะเห็นว่าใคร ๆ ก็ทำกัน หรือ เห็นเค้าขายได้ก็เลยคิดจะทำบ้าง อยากให้ลองคิดถึงจุดนี้ดูก่อน เพราะการที่ไม่ใช่คนแรก ๆ ที่บุกเบิก ถ้าจะไปให้ไกลได้ก็คือต้องโดดเด่นกว่า

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด