Google เปิดตัว Talk to Books เครื่องมือค้นหาจากหนังสือ

Google talk to book หาหนังสือด้วย google

Talk to Books เครื่องมือค้นหาใหม่จาก Google !!


Talk to Books คือ เครื่องมือตัวใหม่ของ Google ในการค้นหา แต่จะเป็นการค้นหาข้อมูลจากหนังสือกว่าแสนเล่มที่มีอยู่ใน Data Base ของ Google (แน่นอนจำนวนหนังสือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคต)

โดยการค้นหาข้อมูลของ Talk to Books จะใช้ AI เข้ามาช่วยค้นหา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการหา เพราะ AI ที่นำมาใช้ Google ได้ปรับให้เข้าใจรูปประโยคมากขึ้น จากการเรียนรู้ประโยคสนทนาที่มนุษย์ใช้จริงๆในชีวิตประจำวัน

“ตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทย”

แต่คาดว่าในอนาคตอาจจะมีหนังสือไทยให้ค้นหา


สามารถเข้าไปใช้ Talk to Books ได้ที่ https://books.google.com/talktobooks/

จากนั้นพิมพ์สิ่งที่ค้นหาในช่องค้นหา แล้วกด Go เพื่อค้นหา


ทดลองค้นหาด้วยคำว่า “Game Theory”

AI ของ Talk to Books ก็จะค้นหาความหมายของ Game Theory หรือสิ่งที่เกี่ยวกับ Game Theory มาให้ โดยจะยกมาทั้งย่อหน้า พร้อมกับบอกว่ามาจากหนังสือชื่ออะไร ใครแต่ง สำหรับเอาไปตามอ่านหรือนำไปใช้อ้างอิง


เหมาะกับใคร ใช้ทำไรได้ ?

เหมาะกับคนที่ต้องการหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้อ้างอิงแบบจริงจัง เช่น ทำวิจัย ทำรายงานส่ง

คนที่จำประโยคจากหนังสือได้ แต่ลืมว่าประโยคนั้นมาจากหนังสือเล่มไหน

หาหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ


หาข้อมูลทั่วๆไป ซึ่งการหาจากหนังสือค่อนข้างที่จะเนื้อหาละเอียดกว่าหาอ่านจากเว็บที่สมัยนี้นิยมย่อยข้อมูล

หาข้อมูลระดับสูงหรือข้อมูลที่เฉพาะทางมากๆ ที่ไม่ค่อยแพร่หลายใน Internet หรือละเอียดไม่พอ


 

 

 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →