GreedisGoods » Business » Google เปิดตัว Talk to Books เครื่องมือค้นหาจากหนังสือ

Google เปิดตัว Talk to Books เครื่องมือค้นหาจากหนังสือ

by K. Pair
Google talk to book หาหนังสือด้วย google

Talk to Books เครื่องมือค้นหาใหม่จาก Google !!

Talk to Books คือ เครื่องมือตัวใหม่ของ Google ในการค้นหา แต่จะเป็นการค้นหาข้อมูลจากหนังสือกว่าแสนเล่มที่มีอยู่ใน Data Base ของ Google (แน่นอนจำนวนหนังสือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคต)

โดยการค้นหาข้อมูลของ Talk to Books จะใช้ AI เข้ามาช่วยค้นหา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการหา เพราะ AI ที่นำมาใช้ Google ได้ปรับให้เข้าใจรูปประโยคมากขึ้น จากการเรียนรู้ประโยคสนทนาที่มนุษย์ใช้จริงๆในชีวิตประจำวัน

“ตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทย”

แต่คาดว่าในอนาคตอาจจะมีหนังสือไทยให้ค้นหา

สามารถเข้าไปใช้ Talk to Books ได้ที่ https://books.google.com/talktobooks/

จากนั้นพิมพ์สิ่งที่ค้นหาในช่องค้นหา แล้วกด Go เพื่อค้นหา


ทดลองค้นหาด้วยคำว่า “Game Theory”

AI ของ Talk to Books ก็จะค้นหาความหมายของ Game Theory หรือสิ่งที่เกี่ยวกับ Game Theory มาให้ โดยจะยกมาทั้งย่อหน้า พร้อมกับบอกว่ามาจากหนังสือชื่ออะไร ใครแต่ง สำหรับเอาไปตามอ่านหรือนำไปใช้อ้างอิง


เหมาะกับใคร ใช้ทำอะไรได้ ?

เหมาะกับคนที่ต้องการหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้อ้างอิงแบบจริงจัง เช่น ทำวิจัย ทำรายงานส่ง

คนที่จำประโยคจากหนังสือได้ แต่ลืมว่าประโยคนั้นมาจากหนังสือเล่มไหน

หาหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

หาข้อมูลทั่วๆไป ซึ่งการหาจากหนังสือค่อนข้างที่จะเนื้อหาละเอียดกว่าหาอ่านจากเว็บที่สมัยนี้นิยมย่อยข้อมูล

หาข้อมูลระดับสูงหรือข้อมูลที่เฉพาะทางมากๆ ที่ไม่ค่อยแพร่หลายใน Internet หรือละเอียดไม่พอ


บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด