GreedisGoods » Business » การบินไทยยื่นศาลล้มละลาย ขอฟื้นฟูกิจการ พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

การบินไทยยื่นศาลล้มละลาย ขอฟื้นฟูกิจการ พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

by K. Pair
การบินไทย ล้มละลาย การบินไทย ฟื้นฟูกิจการ พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้การบินไทยยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื้นฟูกิจการ

การบินไทยยื่นศาลล้มละลาย ขอฟื้นฟูกิจการภายใต้ พ.ร.บ. ล้มละลาย ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 หลังจากที่การบินไทยมีปัญหาผลการดำเนินงานมานานและได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

แนวทางการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย (THAI) ในอันดับแรกคือ การให้บริษัทการบินไทยพ้นสภาพจากรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังจะขายหุ้นออก 3%

ในเบื้องต้น แนวทางการฟื้นฟูการบินไทย มีดังนี้

  • ให้การบินไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ
  • ปรับโครงสร้างการบริหาร
  • ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
  • เลิกการให้การบินไทยเป็นบริษัท Holding
  • ในส่วนของหนี้ต่างประเทศจะอาศัย Chapter 11 ตามกฎหมายล้มละลายของสหรัฐ

นอกจากนี้ การลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังลงต่ำกว่า 50% จะส่งผลทำให้ พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 ถูกยุบตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลพนักงานการบินไทยไม่มีกฎหมายคุ้มครองในช่วงการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ซึ่งในแผนการฟื้นฟูกิจการ จะต้องมีการปรับลดพนักงาน ลด หรือยุบบางหน่วยงาน รวมถึง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

แนวทางการฟื้นฟูการบินไทย

ให้การบินไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังจะขายหุ้นการบินไทย 3% ให้กับกองทุนวายุภักดิ์ ซึ่งจะทำให้กระทรวงการคลังถือหุ้นการบินไทยเพียง 47% ซึ่งการขายหุ้น 3% จะทำให้ต้องขายหุ้นอออกมาประมาณ 65.5 ล้านหุ้น

ปรับโครงสร้างการบริหาร ลดกรรมการโดยให้กรรมการลาออกเหลือ 3 คน ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าจะเหลือใครบ้าง

ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย เมื่อศาลรับคำร้องการฟื้นฟูกิจการ หนี้ของการบินไทยจะอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ (default) โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาต่อไป

เลิกการให้การบินไทยเป็นบริษัท Holding โดยจะยกเลิกและตัดขายกิจการในเครือทั้งหมด เช่น ครัวการบินไทย และไทยสมายล์

ในส่วนของหนี้ต่างประเทศจะอาศัย Chapter 11 ตามกฎหมายล้มละลายของสหรัฐ เพราะในการฟื้นฟูกิจการ การบินไทยยังต้องดำเนินกิจการต่อไป การบินไปในต่างประเทศอาจทำให้โดนยึดเครื่องบินได้ สำหรับเจ้าหนี้ของการบินไทยมีสหรัฐ อังกฤษ และเยอรมัน เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่


ฟื้นฟูกิจการ กับ ล้มละลาย

การฟื้นฟูกิจการ (Reorganization) คือ สิ่งที่หลายคนสับสนว่าคือการยื่นขอล้มละลาย ซึ่งอาจเป็นเพราะการฟื้นฟูกิจการ (Reorganization) แต่ในความเป็นจริง การฟื้นฟูกิจการ กับ การล้มละลาย คือคนละเรื่องอย่างชัดเจน

การล้มละลาย (ฺBankruptcy) คือ การถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ โดยจะเน้นไปที่การรวบรวมทรัพย์สินของผู้ล้มละลาย เพื่อยึดหรืออายัดแล้วนำมาขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาแบ่งคืนให้กับเจ้าหนี้

การฟื้นฟูกิจการ (Reorganization) คือ การที่ธุรกิจจะยังดำเนินธุรกิจได้ตามปกติต่อไป โดยบริษัทได้รับโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงมีการปรับโครงสร้างองค์กร และการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เทียบได้กับ Chapter 11 ในสหรัฐอเมริกาที่ช่วงนี้มีให้เห็นบ่อย)

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด