GreedisGoods » Investment » Treasury Inflation-Protected Securities คืออะไร? พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ

Treasury Inflation-Protected Securities คืออะไร? พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ

by Kris Piroj
Treasury Inflation-Protected Securities คือ TIPS คือ พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ

Treasury Inflation-Protected Securities คืออะไร?

Treasury Inflation-Protected Securities คือ พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อเป็นพันธบัตรรัฐบาลรูปแบบหนึ่งที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่เมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนพันธบัตรนักลงทุนได้เงินชดเชยตามระดับเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นตามปกติ โดยเงินชดเชยเงินเฟ้อจะอ้างอิงจาก Consumer Price Index (CPI) หรือดัชนีราคาผู้บริโภคที่เป็นตัวเลขที่ใช้สะท้อนระดับเงินเฟ้อของเศรษฐกิจ

พันธบัตรประเภท Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) หรือพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อจึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการรักษากำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะเงินเฟ้อในรูปของผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield) ในขณะที่เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ (Risk-free Investment)

อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันเมื่ออยู่ในภาวะเงินเฟ้อติดลบหรือภาวะเงินฝืด (Deflation) พันธบัตรประเภท Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) ก็จะทำเงินเงินต้นลดลงเช่นกัน จากการที่ไม่ได้ปรับมูลค่าตามและให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Interest Rate)

โดยพันธบัตรที่เทียบเท่ากับ Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) ในประเทศไทยจะเรียกว่า Inflation-Linked Bond (ILB)

ข้อจำกัดของ Treasury Inflation-Protected Securities

จะเห็นว่า Treasury Inflation-Protected Securities หรือ TIPS ดูเป็นเหมือนการลงทุนที่มีแต่ด้านดี ทั้งจากความเสี่ยงที่ต่ำเพราะผู้กู้คือรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีความมั่นคงและไม่ล่มสลายอย่างง่ายดาย ในขณะที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือรักษามูลค่าของเงินให้กับนักลงทุนเพื่อปิดความเสี่ยงในภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ที่มูลค่าของเงินต้นจะลดลงในอนาคตเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร

แต่ด้วยความเสี่ยงที่ต่ำ (โอกาสผิดนัดชำระหนี้ต่ำ) ทำให้อัตราดอกเบี้ย (Coupon Rate) ของ Treasury Inflation-Protected Securities จะต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาลรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งตามปกติพันธบัตรรัฐบาลให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอยู่แล้ว

นอกจากนี้ แม้ว่าส่วนที่ชดเชยเงินเฟ้อใน Treasury Inflation-Protected Securities หรือพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อจะอ้างอิงจาก Consumer Price Index (CPI) แต่ด้วยการที่ค่า CPI จะวัดมาจากค่าเฉลี่ยจากสินค้าหลาย ๆ ชนิดในตระกร้าที่ราคาสินค้าแต่ละชนิดมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน

ถ้าพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามปกติก็สามารถพูดได้ว่า แม้ Consumer Price Index (CPI) จะวัดระดับเงินเฟ้อในภาพรวมได้ แต่ไม่มีทางที่จะสะท้อนเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากตัวเลข CPI ไม่มีทางออกมาเท่ากับความเป็นจริง

ดังนั้น ย่อมหมายความว่าถ้าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริงต่างจากตัวเลขในทางทฤษฎีอย่าง Consumer Price Index (CPI) มาก ๆ การลงทุนในพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อไม่ได้ช่วยให้นักลงทุนสามารถชนะเงินเฟ้อได้อย่างขาดลอยแต่อย่างใด

แต่อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการพักเงินลงใน Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) คือสิ่งที่จะช่วยรักษากำลังซื้อเอาไว้ในภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) เมื่อเทียบกับการปล่อยเงินทิ้งไว้เฉย ๆ ในภาวะเงินเฟ้อ

Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) บอกอะไร

แม้ว่า Treasury Inflation-Protected Securities จะเป็นการลงทุนที่นักลงทุนใช้ปกป้องกำลังซื้อ (Purchasing Power) จากเงินเฟ้อ การติดตามการไหลเข้าของกระแสเงินลงทุนสู่ตราสารที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้ อย่างเช่น Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) และตราสารหนี้ระยะสั้น จึงช่วยให้เห็นมุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่ต่อคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อในอนาคต

สรุป ถ้ายิ่งนักลงทุนให้ความสนใจกับ Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) ยิ่งสะท้อนให้เห็นความกังวลต่อระดับเงินเฟ้อในอนาคตอันใกล้ของนักลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด