GreedisGoods » Business » Trade Discount หรือ ส่วนลดการค้า คืออะไร? (บัญชี)

Trade Discount หรือ ส่วนลดการค้า คืออะไร? (บัญชี)

by K. Pair
ส่วนลดการค้า คือ Trade Discount คือ ส่วนลด

Trade Discount หรือ ส่วนลดการค้า คือ ส่วนลดที่ผู้ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อสินค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายอย่างที่ทุกคนเข้าใจ หรือที่เคยเห็นกันบ่อยๆ กันจาก Promotion

ตัวอย่างเช่น การสั่งซื้อสินค้า 100 ชิ้น จะได้ส่วนลด 10% จากราคารวม

อย่างไรก็ตาม ในทางบัญชี Trade Discount หรือ ส่วนลดการค้า จะซับซ้อนจากสิ่งที่คนทั่วไปเห็นเล็กน้อย เนื่องจาก ตามปกติสินค้าแต่ละชิ้นจะมีราคาสินค้าอยู่เพียงราคาเดียว ทำให้ในกรณีปกติสินค้าดังกล่าวถ้าหากสามารถขายได้ ก็จะถูกลงบัญชีเท่ากับราคาสินค้านั้นๆ

อย่างที่บอกว่าส่วนลดการค้า (Trade Discount) คือ การลดราคาสินค้า ตรงนี้เองที่ทำให้เกิดความสับสนกับบางคนว่าจะบันทึกบัญชีด้วยราคาใดดี ?

คำตอบคือ บันทึกบัญชีเป็นราคาที่ขายจริงของสินค้าชิ้นนั้น หรือ ราคาหลังจากหักส่วนลด

ตัวอย่างเช่น สินค้าราคา 10,000 บาท ผู้ขายให้ส่วนลด 10%

ราคาสินค้า 10,000 บาท

หัก ส่วนลดการค้า 1,000 บาท (มาจาก 10,000 x 10%)

ดังนั้น ราคาที่ขายจริง คือ 9,000 บาท

โดยการบันทึกบัญชีสำหรับสินค้าที่มีการให้ ส่วนลดการค้า หรือ Trade Discount ก็จะบันทึกเป็นราคา 9,000 บาท ซึ่งเป็นราคาขายจริงนั่นเอง


การบันทึกบัญชีของผู้ขาย

เดบิต เงินสด 9,000

เครดิต ขาย 9,000

การบันทึกบัญชีของผู้ซื้อ

เดบิต ซื้อ 9,000

เครดิต เงินสด 9,000

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด