GreedisGoods » Accounting » ส่วนลดการค้า คืออะไร? Trade Discount ในทางบัญชี

ส่วนลดการค้า คืออะไร? Trade Discount ในทางบัญชี

by Kris Piroj
ส่วนลดการค้า คือ Trade Discount คือ ส่วนลด

ส่วนลดการค้า คือ ส่วนลดที่ผู้ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อสินค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่น ถ้าหากสั่งซื้อสินค้า 100 ชิ้น จะได้ส่วนลด 10% จากราคารวม ในลักษณะของ Sales Promotion

อย่างไรก็ตาม ในทางบัญชี Trade Discount หรือ ส่วนลดการค้า จะซับซ้อนจากที่เห็นเล็กน้อย เนื่องจาก ตามปกติสินค้าแต่ละชิ้นจะมีราคาสินค้าอยู่เพียงราคาเดียว ทำให้ในกรณีปกติสินค้าดังกล่าวถ้าหากสามารถขายได้ ก็จะถูกลงบัญชีเท่ากับราคาสินค้านั้น ๆ

แต่อย่างที่บอกว่าส่วนลดการค้า (Trade Discount) คือ การลดราคาสินค้า ตรงนี้เองที่ทำให้เกิดความสับสนกับบางคนว่าจะบันทึกบัญชีด้วยราคาใด

คำตอบคือ บันทึกบัญชีเป็นราคาที่ขายจริงของสินค้าชิ้นนั้น หรือราคาหลังจากหักส่วนลด

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากสินค้ามีราคา 10,000 บาท ผู้ขายให้ส่วนลด 10%

ราคาสินค้า 10,000 บาท

หัก ส่วนลดการค้า 1,000 บาท (มาจาก 10,000 x 10%)

ดังนั้น ราคาที่ขายจริง คือ 9,000 บาท

โดยการบันทึกบัญชีสำหรับสินค้าที่มีการให้ส่วนลดการค้า หรือ Trade Discount ก็จะบันทึกเป็นราคา 9,000 บาท ซึ่งเป็นราคาขายจริงนั่นเอง

การบันทึกบัญชีของผู้ขาย

เดบิต เงินสด 9,000

เครดิต ขาย 9,000

การบันทึกบัญชีของผู้ซื้อ

เดบิต ซื้อ 9,000

เครดิต เงินสด 9,000

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด