GreedisGoods » Accounting » ส่วนลดการค้า คืออะไร? Trade Discount ในทางบัญชี

ส่วนลดการค้า คืออะไร? Trade Discount ในทางบัญชี

by Kris Piroj
ส่วนลดการค้า คือ Trade Discount คือ ส่วนลด

ส่วนลดการค้า คือ ส่วนลดที่ผู้ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อสินค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่น ถ้าหากสั่งซื้อสินค้า 100 ชิ้น จะได้ส่วนลด 10% จากราคารวม ในลักษณะของ Sales Promotion

อย่างไรก็ตาม ในทางบัญชี Trade Discount หรือ ส่วนลดการค้า จะซับซ้อนจากที่เห็นเล็กน้อย เนื่องจาก ตามปกติสินค้าแต่ละชิ้นจะมีราคาสินค้าอยู่เพียงราคาเดียว ทำให้ในกรณีปกติสินค้าดังกล่าวถ้าหากสามารถขายได้ ก็จะถูกลงบัญชีเท่ากับราคาสินค้านั้น ๆ

แต่อย่างที่บอกว่าส่วนลดการค้า (Trade Discount) คือ การลดราคาสินค้า ตรงนี้เองที่ทำให้เกิดความสับสนกับบางคนว่าจะบันทึกบัญชีด้วยราคาใด

คำตอบคือ บันทึกบัญชีเป็นราคาที่ขายจริงของสินค้าชิ้นนั้น หรือราคาหลังจากหักส่วนลด

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากสินค้ามีราคา 10,000 บาท ผู้ขายให้ส่วนลด 10%

ราคาสินค้า 10,000 บาท

หัก ส่วนลดการค้า 1,000 บาท (มาจาก 10,000 x 10%)

ดังนั้น ราคาที่ขายจริง คือ 9,000 บาท

โดยการบันทึกบัญชีสำหรับสินค้าที่มีการให้ส่วนลดการค้า หรือ Trade Discount ก็จะบันทึกเป็นราคา 9,000 บาท ซึ่งเป็นราคาขายจริงนั่นเอง

การบันทึกบัญชีของผู้ขาย

เดบิต เงินสด 9,000

เครดิต ขาย 9,000

การบันทึกบัญชีของผู้ซื้อ

เดบิต ซื้อ 9,000

เครดิต เงินสด 9,000

บทความที่เกี่ยวข้อง