GreedisGoods » International Business » Trust Receipt คืออะไร? สินเชื่อเพื่อการนำเข้า มีกี่แบบ

Trust Receipt คืออะไร? สินเชื่อเพื่อการนำเข้า มีกี่แบบ

by Kris Piroj
Trust Receipt คือ สินเชื่อ เพื่อ การนำเข้า T/R คือ T/R Sight และ T/R Time

Trust Receipt คืออะไร?

Trust Receipt คือ สินเชื่อเพื่อการนำเข้ารูปแบบหนึ่งที่ธนาคารให้กับผู้นำเข้าเพื่อใช้ชำระค่าสินค้านำเข้า การทำงานของ Trust Receipt หรือ T/R คือการที่ธนาคารจะจ่ายค่าสินค้าแทนผู้นำเข้าที่ใช้การชำระเงินแบบ Letter of Credit หรือ Bill for Collection แล้วผู้นำเข้าจ่ายคืนธนาคารภายหลัง

ระหว่างที่ผู้นำเข้ายังไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้าให้กับธนาคารผู้ออก Trust Receipt กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะเป็นของธนาคาร แต่ถ้าระหว่างนั้นสินค้าเกิดเสียหายผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบสินค้าเอง

Trust Receipt หรือ T/R จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ T/R Sight และ T/R Time (สามารถกดเลือกหัวข้อ เพื่อข้ามไปอ่าน)

สำหรับผลตอบแทนที่ธนาคารผู้ออก Trust Receipt (T/R) จะได้รับจากผู้นำเข้าคือดอกเบี้ยเช่นเดียวกับการกู้เงินทั่วไป

T/R Sight

Trust Receipt Sight หรือ T/R Sight จะสามารถแยกออกเป็น 2 แบบ คือ Fixed Rate กับ Non-Fixed Rate

T/R Sight Fixed Rate คือ ตอนทำสัญญา T/R จะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำสัญญา T/R และตอนจ่ายหนี้ผู้นำเข้าก็จะต้องจ่ายด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เรากำหนดไว้ (จ่ายหนี้เป็นเงินบาท)

ตัวอย่างเช่น ทำสัญญา T/R มูลค่า $1,000 ถ้าทำสัญญา T/R อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ ฿35 ต่อ $1 เมื่อถึงวันที่ต้องใช้หนี้ธนาคารอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ ฿34 ต่อ $1 (เป็นเงิน 34,000 บาท) วันที่ใช้หนี้ก็ต้องจ่ายตามอัตราแลก ฿35 ต่อ $1 (35,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย)

T/R Sight Non-Fixed Rate คือ สัญญา T/R ถือเป็นหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ต้องจ่ายหนี้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันครบกำหนดหรือในวันที่จ่ายหนี้

ตัวอย่างเช่น ทำสัญญา T/R มูลค่า $1000 ถ้าทำสัญญา T/R อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ ฿35 ต่อ $1 เมื่อถึงวันใช้หนี้ธนาคารอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ ฿34 ต่อ $1 (เป็นเงิน 34,000 บาท) วันที่ใช้หนี้ก็ต้องจ่ายหนี้ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน คือ ฿34 ต่อ $1 (จ่าย 34,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย)

T/R Time

T/R Time คือ การทำสัญญา Trust Receipt Time หรือ T/R ตามระยะเวลาของ L/C’s Terms โดยจะจ่ายหนี้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ครบกำหนดหรือวันที่จ่ายเงิน

โดยขั้นตอนของ Trust Receipt สำหรับ Letter of Credit (T/R สำหรับ L/C) จะมีขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้นำเข้าขอเปิด L/C พร้อมทั้งขอวงเงินสำหรับสินเชื่อ T/R
  2. เมื่อ Advising ส่ง Shipping Documents มาถึง Issuing Bank ผู้นำเข้ายื่นคำขอ T/R กับธนาคาร
  3. ธนาคารก็จะให้ Shipping Documents กับผู้นำเข้า (เพื่อที่ผู้นำเข้าเอาไปใช้ออกของ)
  4. ธนาคารจ่ายค่าสินค้าแทนผู้นำเข้าไปก่อน
  5. ผู้นำเข้าจ่ายเงินคืนธนาคารเมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้

T/R (Trust Receipt Time) จะมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ Letter of Credit โดยขั้นตอนของ T/R Time จะถูกเพิ่มเข้ามาในขั้นตอนการทำงานของ Letter of Credit ตามภาพด้านล่าง

Trust Receipt คือ สินเชื่อเพื่อการนำเข้า TR คือ
ขั้นตอนการทำงานของ Trust Receipt หรืออ T/R ตั้งแต่ต้นจนจบ

นอกจากนี้ ในกรณี Trust Receipt สำหรับ Bill for Collection (T/R สำหรับ B/C) ก็จะคล้ายกับกรณีของ Letter of Credit แตกต่างกันเพียงในส่วนขั้นตอนของ B/C หรือ Bill for Collection

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด