Home » Business » Turnkey Project คือ อะไร?

Turnkey Project คือ อะไร?

by K. Pairoj
turnkey project คือ ข้อดี ข้อเสีย

รู้จักกับ Turnkey Project มาดูกันว่า การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project คืออะไร? และทำอย่างไรได้บ้าง

Turnkey Project คือ การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ แปลให้เข้าใจง่ายกว่านั้น คือ โครงการที่ผู้ผลิตทำการผลิตหรือพัฒนาตามที่ตกลงว่าจ้างกันไว้ จนเสร็จเรียบร้อยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วส่งมอบโครงการนั้นให้แก่ผู้ซื้อ

ลูกค้าของ Turnkey Project มักจะเป็นผู้ที่ขาดความสามารถและบุคลากรในด้านนั้น ๆ อย่างบางประเทศที่ไม่มีความรู้ในการสร้างรถไฟฟ้า รัฐบาลก็จะจ้างบริษัทต่างชาติเข้ามาจัดการ แบบนี้ก็นับว่าเป็น Turnkey Project เช่นกัน

ซึ่งการว่าจ้างแบบ Turnkey Project จะเห็นบ่อย ๆ ในวงการก่อสร้าง และโครงการที่มีขนาดใหญ่อื่นๆ

ตัวอย่างเช่น การสร้างรถไฟฟ้า เขื่อน โรงงานไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ


สรุปให้ง่ายกว่านั้น Turnkey Project คือ การว่าจ้างผู้รับเหมา (ส่วนมากเพื่อทำโครงการใหญ่ ๆ) และเมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย โครงการนั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ตัวอย่างเช่น บริษัท A จ้าง บริษัท B สร้างโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยมาก ๆ (ทันสมัยจนทำเองไม่ได้) ก่อนหน้านั้นผู้จ้างกับผู้รับเหมาจะตกลงกันเรื่องระยะเวลาและเรื่องตัวเงินก่อน

เมื่อบริษัท B สร้างเสร็จ สภาพส่งมอบของโรงงานดังกล่าวให้บริษัท A ก็คือ โรงงานที่สร้างทุกอย่างเสร็จแล้ว บริษัท A พร้อมผลิตสินค้าได้ทันที

นอกจากนี้ บริษัท A และ บริษัท B อาจทำสัญญาต่อ ในรูปแบบคล้ายกับทำประกัน เพื่อให้บริษัท B ที่เป็นผู้สร้างคอยดูแล ซ่อมแซมระบบให้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รูปแบบการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ (Mode of Entry) รูปแบบอื่นๆ ได้ที่บทความ Mode of Entry คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง