GreedisGoods » Economics » Unemployment Rate คืออะไร? มีที่มาที่ไปอย่างไร

Unemployment Rate คืออะไร? มีที่มาที่ไปอย่างไร

by Kris Piroj
Unemployment Rate คือ อัตราการว่างงาน ตัวเลข Unemployment Rate ไทย สหรัฐ ที่มา เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์

Unemployment Rate คืออะไร?

Unemployment Rate คือ อัตราการว่างงาน เป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่บอกจำนวนแรงงาน (Labor Force) ในระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีงานทำแต่ยังคงหางานทำอยู่ในเดือนที่ผ่านมา

ตัวเลข Unemployment Rate จะคำนวณมาจากการนำจำนวนผู้ว่างงาน (Unemployed) หารด้วยกำลังแรงงาน (Labor) และคูณ 100 ออกมาเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่ามีผู้ที่ต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำอยู่เท่าไหร่จากจำนวนแรงงานทั้งหมดในประเทศ

โดยผู้ว่างงาน (Unemployed) คือ ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ปัจจุบันไม่มีงานทำ แต่ยังคงหางานหรือต้องการทำงานต่อไป ในขณะที่ผู้มีงานทำ (Employed) คือ ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในรูปของเงิน (หรือสิ่งตอบแทนอื่น)

เมื่อนำกลุ่มผู้มีงานทำ (Employed) มารวมกับกลุ่มผู้ว่างงาน (Unemployed) จะได้เป็นกำลังแรงงาน (Labor Force) ซึ่งก็คือประชากรทั้งหมดของประเทศที่สามารถทำงานได้ (และต้องการทำงาน) ไม่ว่าปัจจุบันจะมีงานทำหรือไม่มีงานทำก็ตาม กล่าวคือ Labor Force = Unemployed + Employed

ทั้งนี้ กำลังแรงงาน (Labor Force) จะยกเว้นกลุ่มประชากรที่อายุมากกว่า 15 แต่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้: กำลังศึกษาในสถานศึกษา, อยู่ระหว่างพัก, เป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้าน, อายุมากเกินไป จึงไม่ทำงานแล้ว, ป่วยหรือพิการ

Unemployment Rate บอกอะไร?

Unemployment Rate คือ ตัวเลขที่ใช้บอกอัตราการว่างงานตามชื่อ เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สะท้อนการจ้างงานภายในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในช่วงเวลานั้นว่าเป็นอย่างไร

ตัวเลข Unemployment Rate ที่ต่ำ (หรือต่ำกว่าคาดการณ์) บ่งชี้ถึงการเติบโตของการจ้างงานที่แข็งแกร่ง เนื่องจากตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานสูงจากการขยายตัวของธุรกิจที่ทำให้ต้องการแรงงานมากขึ้น

ในทางกลับกัน Unemployment Rate ที่สูง (หรือสูงกว่าคาดการณ์) บ่งชี้ถึงการเติบโตของการจ้างงานที่อ่อนแอหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้น จากการที่ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลงซึ่งทำให้ธุรกิจไม่ต้องการแรงงานเพิ่มเพื่อขยายธุรกิจ หรือปลดพนักงานออกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อรายได้ของธุรกิจลดลง

ทั้งนี้สิ่งที่ควรระวังคือการที่ในบางกรณีที่ตัวเลข Unemployment Rate ที่ต่ำอาจเป็นปัจจัยลบได้เช่นกัน เนื่องจาก Unemployment Rate อย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง (และอาจรวมถึงเติบโตอย่างร้อนแรงด้วย) ซึ่งนำไปสู่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

เนื่องจากนายจ้างต้องแข่งขันกันเพื่อรักษากลุ่มแรงงานที่มีอย่างจำกัดเอาไว้ด้วยการเสนอเงินเดือนและสวัสดิการที่สูงขึ้น สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนสินค้าและบริการโดยรวมในท้ายที่สุด

นอกจากนี้ Unemployment Rate ที่ต่ำยังอาจปกปิดปัญหาเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงาน อย่างเช่น ปัญหาแรงงานในประเทศลดลงไม่ทันความต้องการแรงงาน การจ้างงานที่ต่ำเกินไป หรือความไม่ลงตัวระหว่างทักษะของแรงงานกับทักษะที่ต้องการของงานที่มี เป็นต้น

Unemployment Rate มาจากไหน?

ตัวเลข Unemployment Rate ของแต่ละประเทศจะจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานเกี่ยวกับสถิติ (หรือกระทรวงแรงงานในบางประเทศ) ตัวอย่างเช่น

  • สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ไทย) ประกาศทุกวันที่
  • U.S. Bureau of Labor Statistics (สหรัฐอเมริกา) ประกาศทุกวันศุกร์แรกของเดือน
  • Office for National Statistics (สหราชอาณาจักร) ประกาศทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด