GreedisGoods » Marketing » Users คืออะไร? ใน Google Analytics

Users คืออะไร? ใน Google Analytics

by Kris Piroj
Users คือ ผู้ใช้ ใน Google Analytics คือ Metrics

Users คืออะไร?

Users คือ จำนวนผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนผู้ใช้งาน (ที่ไม่ซ้ำกัน) ที่เปิดเว็บไซต์ขึ้นมา โดยผู้ใช้แต่ละคนจะถูกนับเพียงครั้งเดียว โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเซสชันที่พวกเขามีหรือจำนวนหน้าที่ผู้ใช้เหล่านี้เข้าชม

ตัวอย่างเช่น หากจำนวน User คือ 1,234 หมายความว่า มีผู้ใช้งาน (มีคนเข้าเว็บ) 1,234 คน

แม้จะบอกว่า User คือผู้ใช้งานที่เข้ามายังเว็บไซต์ แต่ด้วยการที่ Google Analytics เก็บจำนวนผู้ใช้งานผ่าน Cookies ทำให้เมื่อผู้ใช้งานคนเดิมเข้ามายังเว็บไซต์เดิมอีกครั้งด้วยอุปกรณ์ใหม่ หรือหลังจากทำการล้าง Cookies ก็จะทำให้จำนวน Users (ผู้ใช้งาน) ที่ Google Analytics นับได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

กล่าวคือ ผู้ใช้จริง 1 คน อาจทำให้ตัวเลขผู้ใช้งาน (Users) เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ครั้งได้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาความคลาดเคลื่อนดังกล่าวก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายแต่อย่างใด เพราะตามปกติผู้ใช้งานก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะทำตามวิธีที่ได้อธิบายตามด้านบนมากเท่าไหร่

สำหรับตัวเลขของ Users ที่ดี (สำหรับเจ้าของคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ) ควรเป็นตัวเลขที่ไม่ใกล้เคียงกับ Pageviews มากนัก เพราะนั่นหมายความว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้ามายังเว็บไซต์เพียงครั้งเดียวแล้วออก โดยไม่ได้ไปยังหน้าอื่นหรือไม่กลับมาอีกเลย

นอกจากนี้ ข้อมูลของ Users ที่ถูกรวบรวมโดย Google Analytics ยังรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมอื่นของผู้ใช้ อย่างเช่น สถานที่ที่ผู้ใช้อยู่ ข้อมูลผู้ใช้ตามหลักประชากรศาสตร์ที่ไม่ระบุตัวตน เพศ และอายุ เป็นต้น

ข้อมูล Users นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้: ด้วยการวิเคราะห์เมตริก Users เช่น อัตราตีกลับ (Bounce Rate) จำนวนหน้าต่อ Session และระยะเวลาของแต่ละ Session เมื่อสามารถระบุข้อมูลของผู้ใช้งานเหล่านี้ได้ก็จะสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้ ตัวอย่างเช่น หากอัตราตีกลับสูงอาจหมายความว่าผู้ใช้ไม่พบสิ่งที่ต้องการบนเว็บไซต์ จากกรณีนี้สามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการนำทางที่ใช้งานง่ายขึ้นและเพิ่มเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการบนเว็บไซต์

การระบุกลุ่มตลาดตามเป้าหมาย: ข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวกับสถานที่ ข้อมูลประชากร และความสนใจของผู้ใช้ สามารถช่วยให้ธุรกิจกำหนดเป้าหมายทางการตลาดไปยังผู้ใช้ที่เหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจขายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ก็สามารถที่จะใช้ Google Analytics เพื่อระบุว่ากลุ่มอายุและเพศใดสนใจเว็บไซต์ของตนมากที่สุดในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ซึ่งข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อสร้างโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่ตรงเป้าหมายซึ่งดึงดูดกลุ่มลูกค้าดังกล่าว

ปรับอัตรา Conversion ให้เหมาะสม: เมตริกที่เกี่ยวข้องกับ Users อย่างเช่น อัตรา Conversion จะสามารถช่วยให้ธุรกิจระบุได้ว่าหน้าใดในเว็บไซต์ที่เปลี่ยนใช้ที่เข้ามาผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บให้กลายเป็นลูกค้าได้มากที่สุด โดยการวิเคราะห์หน้าเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จและทำซ้ำความสำเร็จนั้นในหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์ได้ต่อไป

วัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด: ข้อมูล Users สามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดได้ ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจโฆษณาบน Facebook ก็สามารถใช้ Google Analytics เพื่อติดตามจำนวน Users ที่คลิกโฆษณาที่เปลี่ยนมาเป็นลูกค้า ซึ่งข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มปรับปรุงแคมเปญในอนาคตร่วมกับข้อมูลอื่นจาก Google Analytics และใช้ในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) ของแคมเปญทางการตลาดดังกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด