GreedisGoods » Marketing » Value Added คืออะไร? สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรบ้าง

Value Added คืออะไร? สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรบ้าง

by Kris Piroj
Value Added คือ สร้างมูลค่าเพิ่ม Value Add วิธีสร้างมูลค่าเพิ่ม

Value Added คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ ด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นบางอย่างให้กับสินค้า เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการสามารถทำได้มากกว่าเดิมหรือมีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากเดิม

เป้าหมายของ การสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added คือ ทำให้สามารถขายผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวได้แพงขึ้นกว่าการขายในแบบที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงทำให้สินค้าหรือบริการโดดเด่นเมื่อเทียบกับสินค้าแบบเดียวกันในตลาด

ตัวอย่าง การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) สำหรับใครที่ยังนึกภาพไม่ออก เช่น

  • การแปรรูปปลาทูน่าไปเป็นปลาทูน่ากระป๋อง ซึ่งทูน่ากระป๋องก็สามารถต่อยอดจับกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย
  • การทำให้บัตร ATM เป็นบัตร Debit ทำให้สามารถใช้แทน Visa หรือ Master Card
  • บริการห่อของขวัญ

จากตัวอย่างจะเห็นว่า Value Added หรือ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ถ้าพูดให้ง่าย ๆ ก็จะคล้ายกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นหรือทำได้มากขึ้น เพื่อสร้างกำไรที่มากขึ้นจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากราคาที่แพงขึ้นหรือมีลูกค้าสนใจมากขึ้น

Value Added หรือ มูลค่าเพิ่ม สำคัญอย่างไร?

ประโยชน์หลักของการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Add คือ การทำให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นหรือทำให้โดดเด่นจากสินค้าแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตามด้านนี้เป็นประโยชน์ของการสร้างมูลค่าเพิ่มที่คนทั่วไปมองเห็นเท่านั้น

Value Added ยังมีประโยชน์ในอีกกรณี คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อสร้างกำไรที่มากขึ้นจากการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างเช่น บริษัท Greedy C-Food เป็นบริษัทขายอาหารทะเลแช่แข็ง สมมติว่าขายกุ้งแช่แข็ง 100,000 กิโลกรัม บริษัท A ทำเงินได้ 20,000,000 บาท หรือกิโลกรัมละ 200 บาท

แต่ถ้าหากว่าบริษัท Greedy C-Food เลือกที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับอาหารทะเลด้วยวิธีอย่างเช่น

  • กุ้งหักหัวแช่แข็ง
  • กุ้งแกะเปลือกถอดหาง
  • เตรียมกุ้งซูชิส่งให้ร้านอาหารแบบ B2B

กุ้ง 1 กิโลกรัมที่มีมูลค่า 200 บาทของบริษัท Greedy C-Food ก็จะสามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้นในระดับ 2 เท่าหรือ 3 เท่าด้วยการเพิ่มกรรมวิธีบางอย่าง แทนที่บริษัท Greedy C-Food จะต้องผลิตกุ้งแช่แข็งให้มากขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อทำยอดขายให้ได้ 2 เท่า

สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ทำอย่างไร?

วิธีสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าและบริการไม่ได้มีวิธีที่ตายตัว เนื่องจากสินค้าและบริการแต่ละชนิดมีข้อจำกัดที่ต่างกัน ทำให้ช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มก็จะแตกต่างกันออกไป

แต่เพื่อเป็น Guide Line มาดูวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการเบื้องต้นที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) คือ การทำให้สินค้าเดิมมีสิ่งที่แตกต่างออกไปจากสินค้าแบบเดียวกันในตลาด

การสั่งทำตามต้องการ (Custom) แทนที่จะผลิตสินค้าเอาไว้เพื่อรอลูกค้ามาซื้อจนหมด การรอให้ลูกค้ามาสั่งทำจะทำให้ลูกค้าได้สินค้าตามต้องการที่สามารถขายได้แพงกว่าปกติอย่างมาก

การสร้าง Story หรือเรื่องราวของสินค้า ให้กับสินค้าหรือบริการว่ามีความแตกต่างหรือมีความพิเศษอย่างไร

เพิ่มบริการเสริม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า อย่างเช่น ลูกค้าสามารถจอดรถฟรี 

แปรรูปหรือแปลงสภาพสินค้า เป็นวิธีที่พบได้บ่อยกับสินค้าประเภทอาหาร

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มควรเลือกวิธีที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการ โดยต้องคำนึงถึงข้อจำกัดหรือสิ่งที่สามารถต่อยอดไปได้ในแต่ละสินค้าหรือบริการ

บทความที่เกี่ยวข้อง