Home » Business » Value Added คือ อะไร? สร้างมูลค่าเพิ่ม ได้อย่างไรบ้าง?

Value Added คือ อะไร? สร้างมูลค่าเพิ่ม ได้อย่างไรบ้าง?

by K. Pairoj
Value Added คือ สร้างมูลค่าเพิ่ม Value Add วิธีสร้างมูลค่าเพิ่ม

Value Added คือ อะไร? มาดูประโยชน์ของ การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) รวมถึง วิธีสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและบริการ

Value Added คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ ด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นบางอย่างให้กับสินค้า เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการสามารถทำได้มากกว่าเดิมหรือมีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากเดิม

เป้าหมายของ การสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added คือ ทำให้สามารถขายผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวได้แพงขึ้นกว่าการขายในแบบที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงทำให้สินค้าหรือบริการโดดเด่นเมื่อเทียบกับสินค้าแบบเดียวกันในตลาด

ตัวอย่าง การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) สำหรับใครที่ยังนึกภาพไม่ออก เช่น

  • การแปรรูปปลาทูน่าไปเป็นปลาทูน่ากระป๋อง ซึ่งทูน่ากระป๋องก็สามารถต่อยอดจับกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย
  • การทำให้บัตร ATM เป็นบัตร Debit ทำให้สามารถใช้แทน Visa หรือ Master Card
  • บริการห่อของขวัญ

จากตัวอย่างจะเห็นว่า Value Added หรือ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ถ้าพูดให้ง่ายๆ ก็จะคล้ายกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นหรือทำได้มากขึ้น เพื่อสร้างกำไรที่มากขึ้นจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากราคาที่แพงขึ้นหรือมีลูกค้าสนใจมากขึ้น

Value Added หรือ มูลค่าเพิ่ม สำคัญอย่างไร?

ประโยชน์หลักของการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Add คือ การทำให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นหรือทำให้โดดเด่นจากสินค้าแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตามด้านนี้เป็นประโยชน์ของการสร้างมูลค่าเพิ่มที่คนทั่วไปมองเห็นเท่านั้น

Value Added ยังมีประโยชน์ในอีกกรณี คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อสร้างกำไรที่มากขึ้นจากการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างเช่น บริษัท Greedy C-Food เป็นบริษัทขายอาหารทะเลแช่แข็ง สมมติว่าขายกุ้งแช่แข็ง 100,000 กิโลกรัม บริษัท A ทำเงินได้ 20,000,000 บาท หรือกิโลกรัมละ 200 บาท

แต่ถ้าหากว่าบริษัท Greedy C-Food เลือกที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับอาหารทะเลด้วยวิธีอย่างเช่น

  • กุ้งหักหัวแช่แข็ง
  • กุ้งแกะเปลือกถอดหาง
  • เตรียมกุ้งซูชิส่งให้ร้านอาหารแบบ B2B

กุ้ง 1 กิโลกรัมที่มีมูลค่า 200 บาทของบริษัท Greedy C-Food ก็จะสามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้นในระดับ 2 เท่าหรือ 3 เท่าด้วยการเพิ่มกรรมวิธีบางอย่าง แทนที่บริษัท Greedy C-Food จะต้องผลิตกุ้งแช่แข็งให้มากขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อทำยอดขายให้ได้ 2 เท่า

สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ทำอย่างไร?

วิธีสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าและบริการไม่ได้มีวิธีที่ตายตัว เนื่องจากสินค้าและบริการแต่ละชนิดมีข้อจำกัดที่ต่างกัน ทำให้ช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มก็จะแตกต่างกันออกไป

แต่เพื่อเป็น Guide Line มาดูวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการเบื้องต้นที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) คือ การทำให้สินค้าเดิมมีสิ่งที่แตกต่างออกไปจากสินค้าแบบเดียวกันในตลาด

การสั่งทำตามต้องการ (Custom) แทนที่จะผลิตสินค้าเอาไว้เพื่อรอลูกค้ามาซื้อจนหมด การรอให้ลูกค้ามาสั่งทำจะทำให้ลูกค้าได้สินค้าตามต้องการที่สามารถขายได้แพงกว่าปกติอย่างมาก

การสร้าง Story หรือเรื่องราวของสินค้า ให้กับสินค้าหรือบริการว่ามีความแตกต่างหรือมีความพิเศษอย่างไร

เพิ่มบริการเสริม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า อย่างเช่น ลูกค้าสามารถจอดรถฟรี 

แปรรูปหรือแปลงสภาพสินค้า เป็นวิธีที่พบได้บ่อยกับสินค้าประเภทอาหาร

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มควรเลือกวิธีที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการ โดยต้องคำนึงถึงข้อจำกัดหรือสิ่งที่สามารถต่อยอดไปได้ในแต่ละสินค้าหรือบริการ