Home Economics Veblen Goods คือ อะไร? ในทางเศรษฐศาสตร์

Veblen Goods คือ อะไร? ในทางเศรษฐศาสตร์

by greedisgoods
Veblen Goods คือ สินค้า Veblen Goods เศรษฐศาสตร์

Veblen Goods คือ อะไรในทางเศรษฐศาสตร์ มาดูกันว่า Veblen Goods ขัดกับ Law of Demand อย่างไร!?

Veblen Goods คือ สินค้าที่ปริมาณความต้องการซื้อสินค้า (Demand) จะเพิ่มขึ้นเมื่อระดับราคาของสินค้าเพิ่มขึ้น และเมื่อสินค้านั้นมีราคาลดลงระดับความต้องการก็จะลดลงเช่นกัน

ถ้าหากราคาสินค้าสูงความต้องการซื้อจะสูงตาม และถ้าหากราคาสินค้าต่ำ ความต้องการซื้อก็จะต่ำตามเช่นกัน

โดยพื้นฐานแล้ว สินค้าประเภท Veblen Goods คือสินค้า Luxury หรือสินค้าหรูทั่วไป เป็นสินค้าที่ซื้อเพื่อเป็นหน้าตาทางสังคม หรือซื้อไปเพื่อสนองความต้องการของตนเอง

ตัวอย่างเช่น กระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องเพชร นาฬิกาหรู และของสะสมที่มูลค่าสูงอย่างวัตถุโบราณ เป็นต้น

จะเห็นว่าสินค้า Veblen Goods เหล่านี้ ผู้บริโภคไม่ได้ซื้อเพราะจำเป็นต้องซื้อสินค้า แต่ซื้อเพื่อนำไปใช้แสดงฐานะหรือซื้อเพราะอยากซื้อ (สนองความต้องการ)

ถ้าหากเปรียบเทียบตาม พีระมิดความต้องการของ Maslow สินค้า Veblen Goods คือสินค้าที่ซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการในขั้นที่ 4 ของคนนั่นเอง


Veblen Goods กับ Law of Demand

Veblen Goods คือ สินค้าอีกประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้ กฎของอุปสงค์ หรือ Law of Demand เช่นเดียวกับ Giffen Goods เนื่องจากระดับความต้องการสินค้าประเภท Veblen Goods จะไม่เปลี่ยนไปตามระดับราคาสินค้าในทิศทางตรงข้าม

ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สินค้า Veblen Goods จะมีปริมาณความต้องการซื้อสูงในขณะที่ราคาสูง (ตรงข้ามกับ Law of Demand)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า Veblen Goods จะเป็นสินค้าที่เป็นข้อยกเว้นของ Law of Demand เหมือนกับ Giffen Goods แต่ Veblen Goods จะมีลักษณะที่ต่างจาก Giffen Goods อย่างสิ้นเชิง

เนื่องจาก Veblen Goods คือสินค้าที่ไม่ต้องซื้อก็ได้ แต่ Giffen Goods จะเป็นสินค้าที่คนทั่วไปยังจำเป็นต้องซื้ออยู่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Law of Demand ได้ที่ bit.ly/2Urao8t

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Giffen Goods ได้ที่ – bit.ly/2Dp3uGR

บทความที่เกี่ยวข้อง