GreedisGoods » Business » VRIO Framework คืออะไร? ในการวิเคราะห์ทรัพยากรที่มี

VRIO Framework คืออะไร? ในการวิเคราะห์ทรัพยากรที่มี

by Kris Piroj
VRIO คือ VRIO Framework กรอบแนวคิดของ Barney

VRIO Framework คืออะไร?

VRIO Framework คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กรจากทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ เพื่อค้นหาความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยการวิเคราะห์ VRIO Framework จะวิเคราะห์จาก 4 ปัจจัย ได้แก่ Value, Rareness, Imitability, และ Organization

  • V = Value คือ คุณค่าของทรัพยากรที่มี ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งหรือไม่
  • R = Rareness คือ ความหายากของทรัพยากรนั้น คู่แข่งอื่นมีหรือหาได้ง่ายหรือไม่
  • I = Imitability คือ การลอกเลียนทรัพยากรนั้น ทำได้ง่ายหรือไม่
  • O = Organization คือ การที่องค์กรสามารถนำทรัพยากรนั้นมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

ถ้าคำตอบออกมาเป็นด้านดีในทั้ง 4 หมายความว่า บริษัทเป็นบริษัทที่แข็งแรงมาก จากการที่มีทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ยากจะมีใครเลียนแบบและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

Value (คุณค่า)

ความหมายของ Value คือ คุณค่า โดยการวิเคราะห์ VRIO ในประเด็น Value จะเกี่ยวกับว่าทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ แต่ละอย่างมีคุณค่ากับองค์กรมากแค่ไหน และสามารถนำไปใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้มากแค่ไหน

ไม่ว่าจะเป็นทรัพยกรพนักงาน สินทรัพย์ กระบวนการผลิต สูตร และความสามารถของพนักงาน ฯลฯ

ตัวอย่างด้าน Value ที่ดี ซึ่งสามารสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร ได้แก่

  • มีพนักงานที่มีความสามารถสูงมากในด้านการตลาด (ได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด)
  • บริษัทมีกระบวนการผลิตที่มี Waste ต่ำ ทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำกว่า (ได้เปรียบเรื่องต้นทุน)

ในการวิเคราะห์ด้วย VRIO Framework จะเริ่มจากการวิเคราะห์จาก Value ถ้าหากทรัพยากรที่องค์มีไม่มีคุณสมบัติด้านคุณค่า นั่นหมายความว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถนำไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ (เสียเปรียบ) ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนขององค์กร

Rareness (ความหายาก)

Rareness คือ การวิเคราะห์ที่เกี่ยวเนื่องกับ Value โดยจะเกี่ยวกับว่าทรัพยากรที่ว่า (จาก Value ในประเด็นก่อนหน้า) หายาก (Rare) หรือไม่ อย่างเช่น กระบวนการผลิตที่ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำขนาดนี้ได้มีอยู่ที่เดียว (แบบนี้คือหายาก)

ซึ่งการที่มีทรัพยากรที่หายาก (Rareness) ก็จะทำให้มีคู่แข่งมีที่น้อยตาม

Rareness เป็นเหมือนการย้ำประเด็น Value อีกครั้งว่า “ที่บอกว่าได้เปรียบนั้นจริงหรือไม่?”

Imitability (ความยากในการเลียนแบบ)

Imitability คือ เรื่องเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบ อย่างเช่น ต้นทุนในการเลียนแบบ ความยากในการลอกเลียนแบบ (เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจาก Value เช่นกัน)

จุดเด่นหรือจุดแข็งจากหัวข้อ Value ที่เรามี คู่แข่งสามารถทำตามได้ยาก/ง่ายแค่ไหน

ซึ่งทรัพยากรที่เป็นความสามารถของ “คน” เป็นสิ่งที่ยากที่จะเลียนแบบมาก ๆ ถ้าหากว่าคนนั้นมีความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

Organization (การใช้ประโยชน์)

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร แม้ว่าใน 3 ประเด็นก่อนหน้าจะมีความแข็งแกร่ง แต่ถ้าหากองค์กรทำได้เพียงเก็บไว้โดยไม่นำมาใช้ประโยชน์ ทรัพยากรดังกล่าวก็เหมือนไม่มีค่า

ตัวอย่างเช่น มีพนักงานที่เก่งการตลาดมาก ๆ แต่บริษัทไม่ทำการตลาด หรือใช้นักการตลาดคนนั้นไปทำงานอื่น

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด