GreedisGoods » Marketing » Zillennials คืออะไร? มีพฤติกรรมอย่างไร

Zillennials คืออะไร? มีพฤติกรรมอย่างไร

by Kris Piroj
Zillennials คือ Generation Zillennials อายุ พฤติกรรม

Zillennials คือใคร?

Zillennials คือ คนที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ถึงประมาณช่วงปลายของทศวรรตของปี ค.ศ. 2000s (ช่วงประมาณ ค.ศ. 2009 – 2010) หรือเทียบเป็นปีพุทธศักราช Zillennials คือคนที่เกิดประมาณปี พ.ศ. 2538 – 254X

โดยคำว่า Zillennials เป็นคำที่เกิดขึ้นมาจากคำว่า Millennials ที่เป็น Generation ก่อนหน้าของ Gen Z รวมกับคำว่า Gen Z จึงกลายเป็นคำว่า Zillennial ขึ้นมา

กล่าวคือ Zillennials ในทางเทคนิคแล้วก็คือ Generation Z หรือ Gen Z นั่นเอง ซึ่ง Zillennial เป็นความพยายามอีกครั้งของนักการตลาดในการตั้งชื่อเรียกที่ซ้ำซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่ออธิบายอะไรบางอย่าง (เหมือนหลาย ๆ กรณี) จึงเป็นเหตุให้ Zillennials ถูกใช้เป็นอีกคำเรียกของผู้ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1995 ถึงปลายปี ค.ศ. 2000s

จะเห็นว่าในช่วงที่คน Gen Zillennials เกิดคือช่วงที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมายในยุค 90s แต่ถ้าคุณเป็นคนยุค Zillennials คุณจะไม่มีความทรงจำอะไรที่เกี่ยวกับยุค 90s เลย (เพราะเกิดมาก็ปี 1995 เข้าไปแล้ว) และ Zillennials เป็น Generation ถัดไปที่เป็นกำลังซื้อสำคัญของเศรษฐกิจทั่วโลก จึงเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและนักการตลาดในการทำความเข้าใจกับ Generation Zillennials ว่าคือใคร และมีพฤติกรรมอย่างไร

Zillennials พฤติกรรมเป็นอย่างไร

พฤติกรรมของ Zillennials คือพฤติกรรมพื้นฐานของ Generation ที่เรียกได้ว่าเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีและความสะดวกในหลายเรื่อง เพราะในยุคที่ Zillennials เติบโตขึ้นมาเป็นยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดขึ้นพอสมควรแล้ว (เพราะช่วงปีที่ Zillennials เกิดคือช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี)

ด้วยความที่เติบโตขึ้นมากับเทคโนโลยีและความสะดวกทำให้ Zillennials ส่วนใหญ่มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีอยู่ไม่มากก็น้อย พูดให้ง่ายกว่านั้นคือถ้าหากมีเทคโนโลยีใหม่มาให้ใช้ คนใน Generation Z ส่วนใหญ่จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับพฤติกรรมอื่นของคนใน Generation Zillennials ได้แก่

  • ใช้เทคโนโลยีเป็นปกติ และมักใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาหรือหาคำตอบเป็นอันดับแรก
  • ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลหรือการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
  • เปิดกว้างทางความคิด กล้าแสดงอออก และมีความมั่นใจที่สูง
  • มีความอดทนต่ำกว่า เมื่อเทียบกับคน Generation อื่น
  • มีความสนใจเฉพาะกลุ่มสูง สนใจเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจ
  • มีแนวโน้มที่จะเชื่อ Influencers หรือ KOLs ที่เป็นผู้เชียวชาญในแต่ละด้านมากกว่าการโฆษณา ในขณะที่แยกออกว่านี่คือโฆษณา
  • Brand Royalty ต่ำหรือไม่มีเลยถ้าหากพบสิ่งที่ดีกว่า

อย่างที่บอกไว้ว่าในทางเทคนิคแล้ว Zillennials ก็คือ Gen Z ดังนั้นพฤติกรรมของ Zillennials ก็คือพฤติกรรมของคน Generation Z หรือ Gen Z นั่นเอง

เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ Zillennials

Bank of America (BofA) ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง Zillennials มากกว่า 14,000 คนในเดือนสิงหาคมเมื่อปี 2020 และได้ข้อสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของ Zillennials Generation ดังนี้

Zillennials พวกเขายินดีที่จะใช้เทคโนโลยีในการจัดการการเงินผ่านโทรศัพท์ รวมถึงเปิดกว้างกับสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrencies) มากขึ้น นั่นหมายความว่าธนาคารและผู้จัดการสินทรัพย์จะต้องประเมินบริการของตนใหม่

40% ของเด็กอายุ 16-18 ปีมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ในขณะที่ Millennials มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ อยู่ที่ 35% และ Gen X อยู่ที่ 30%

18% ของเด็กอายุ 18-24 ปี ดูกีฬาแบบดั้งเดิมในแต่ละเดือน ในขณะที่ตัวเลขการดู e-sports ในแต่ละเดือนอยู่ที่ 21%

Zillennials ส่วนใหญ่งดเนื้อสัตว์บางชนิด และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ดื่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด