GreedisGoods » Marketing » Zillennials คืออะไร? ทำความเข้าใจพฤติกรรม Zillennial

Zillennials คืออะไร? ทำความเข้าใจพฤติกรรม Zillennial

by Kris Piroj
Zillennials คือ Generation Zillennials อายุ พฤติกรรม

Zillennials เป็น Generation ถัดไปที่จะกลายเป็นกำลังซื้อสำคัญของเศรษฐกิจทั่วโลก ในบทความนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจกับ Generation Zillennials ว่าคือใคร และมีพฤติกรรมอย่างไร

เลือกอ่านหัวข้อที่ต้องการ

Zillennials คือใคร?

Zillennials คือ คนที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ถึงประมาณช่วงปลายของทศวรรตของปี ค.ศ. 2000s (ช่วงประมาณ ค.ศ. 2009 – 2010) หรือเทียบเป็นปีพุทธศักราช Zillennials คือคนที่เกิดประมาณปี พ.ศ. 2538 – 254X

โดยคำว่า Zillennials คือคำที่เกิดขึ้นมาจากคำว่า Millennials ที่เป็น Generation ก่อนหน้าของ Gen Z รวมกับคำว่า Gen Z จึงกลายเป็นคำว่า Zillennial ขึ้นมา

Zillennials ในทางเทคนิคแล้วก็คือ Generation Z หรือ Gen Z นั่นเอง หรืออธิบายให้ง่ายกว่านั้น Zillennial คือ ความพยายามอีกครั้งของนักการตลาดในการตั้งชื่อเรียกที่ซ้ำซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่ออธิบายอะไรบางอย่าง ซึ่ง Zillennials เป็นคำเรียกของผู้ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1995 ถึงปลายปี ค.ศ. 2000s

เรียกได้ว่าในช่วงที่คน Gen Zillennials เกิดคือช่วงที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมายในยุค 90s แต่ถ้าคุณเป็นคนยุค Zillennials คุณจะไม่มีความทรงจำอะไรที่เกี่ยวกับยุค 90s เลย (เพราะเกิดมาก็ปี 1995 เข้าไปแล้ว)


Zillennials พฤติกรรมเป็นอย่างไร

พฤติกรรมของ Zillennials คือ Generation ที่เรียกได้ว่าเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีและความสะดวกในหลายเรื่อง เพราะในยุคที่ Zillennials เติบโตขึ้นมาเป็นยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดขึ้นพอสมควรแล้ว (เพราะช่วงปีที่ Zillennials เกิดคือช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี)

ด้วยความที่เติบโตขึ้นมากับเทคโนโลยีและความสะดวกทำให้ Zillennials ส่วนใหญ่มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีอยู่ไม่มากก็น้อย พูดให้ง่ายกว่านั้นคือถ้าหากมีเทคโนโลยีใหม่มาให้ใช้ คนใน Generation Z ส่วนใหญ่จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับพฤติกรรมอื่น ๆ ของคนใน Generation Zillennials ได้แก่

  • ใช้เทคโนโลยีเป็นปกติ และมักใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาหรือหาคำตอบเป็นอันดับแรก
  • ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลหรือการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
  • เปิดกว้างทางความคิด กล้าแสดงอออก และมีความมั่นใจที่สูง
  • มีความอดทนต่ำกว่า เมื่อเทียบกับคน Generation อื่น
  • มีความสนใจเฉพาะกลุ่มสูง สนใจเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจ
  • มีแนวโน้มที่จะเชื่อ Influencer ที่เป็นผู้เชียวชาญในแต่ละด้านมากกว่าการโฆษณา ในขณะที่แยกออกว่านี่คือโฆษณา
  • Brand Royalty ต่ำหรือไม่มีเลยถ้าหากพบสิ่งที่ดีกว่า

อย่างที่บอกไว้ว่าในทางเทคนิคแล้ว Zillennials คือ Gen Z ดังนั้นพฤติกรรมของ Zillennials ก็คือพฤติกรรมของคน Generation Z หรือ Gen Z นั่นเอง

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Generation อื่นที่สนใจได้ที่บทความ Generation หรือ Gen คืออะไร?


เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ Zillennials

Bank of America (BofA) ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง Zillennials มากกว่า 14,000 คนในเดือนสิงหาคม 2020 และได้ข้อสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Zillennials ดังนี้

Zillennials พวกเขายินดีที่จะใช้เทคโนโลยีในการจัดการการเงินผ่านโทรศัพท์ รวมถึงเปิดกว้างกับสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrencies) นั่นหมายความว่าธนาคารและผู้จัดการสินทรัพย์จะต้องประเมินบริการของตนใหม่

40% ของเด็กอายุ 16-18 ปีมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ในขณะที่ Millennials อยู่ที่ 35% และ Gen X 30%

18% ของเด็กอายุ 18-24 ปี ดูกีฬาแบบดั้งเดิมในแต่ละเดือน ในขณะที่ตัวเลขการดู e-sports ในแต่ละเดือนอยู่ที่ 21%

Zillennials ส่วนใหญ่งดเนื้อสัตว์บางชนิด และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ดื่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง